Denar za električna kolesa in za izboljšanje turističnih storitev: LAS Kras še naprej podpira teritorij

LAS Kras trenutno ima objavljena dva razpisa za pomoč lokalnemu gospodarstvu: rok oddaje prošenj za razpis namenjen podpori investicijam za izboljšanje turistične ponudbe je bil podaljšan, medtem ko razpis za vzpostavitev mreže e-koles je bil ponovno objavljen.

Zaradi negotovosti, ki jo je povzročil Covid19, smo podaljšali rok za oddajo vlog na razpis TS1, ki se nanaša na podporo naložbam za prenovo in izboljšanje turistične ponudbe. Po novem je potrebno dokumentacijo predložiti najkasneje do 7. julija do 7. maja 2020. Poleg tega smo poskrbeli za ponovno objavo razpisa TS4, ki je  namenjen vzpostavitvi mreže električnih točk za kolesa, ki bodo nameščene na tržaškem in goriškem Krasu ter vse do Milj in Doline. Rok za oddajo dokumentacije je bil podaljšan do 25. maja 2020.

Predsednik LASa Kras, David Pizziga:

»Vsakodnevno življenje v času koronavirusa res ni enostavno saj se vsem kopičijo težave in razni problemi. Da bi priskočili na pomoč vsem tistim subjektom, ki se zanimajo za naše razpise, smo se odločili za podaljšati rok razpisa za izboljšanje turistične ponudbe in smo ponovno objavili razpis za ustvarjanje kolesarskih točk. Od vedno si prizadevamo za dobrobit našega teritorija in verjamemo, da bomo vsi ponovno zaživeli, takoj ko bodo končale težave povezane s koronavirusom. Vztrajali bomo!«

Spodaj objavljamo nekaj informacij.

RAZPIS TS1 »PODPORA INVESTICIJAM ZA IZBOLJSANJE TURISTICNE PONUDBE«
Specifičen namen akcije je umestitev ponudbe Obalno-Kraške regije na segment wellness turizma, ki zagotavlja stik s krajevno biotsko raznovrstnostjo in podpira okoljsko trajnost. Umeščanje tovrstnih storitev je mogoče doseči z diverzifikacijo in izboljšanjem kakovosti nastanitvenih zmogljivosti, ki aktivirajo predvsem storitve, povezane z naravo in okoliško pokrajino, ter poskrbijo za dobro počutje vseh prisotnih gostov.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
Za sredstva lahko zaprosijo: B&B in sobodajalci (tudi nepoklicni), podjetja (vključno z registriranimi kmetijami), lastniki stanovanj, opremljenih za turistično ponudbo, in druge lokalne ustanove in skupine.

POGOJI ZA PRIJAVO
Prijavo je treba predložiti najkasneje do 31. julija (in ne več do 7. maja 2020 – 7. aprila). Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo.

DODATNE INFORMACIJE
Besedilo razpisa TS1: Podpora investicijam za izboljšanje turistične ponudbe
Priloga A, priloga B, priloga C, priloga D, priloga E in prilogo F.
– Prijavo je treba predložiti najkasneje do 31. julija 2020 (in ne več do 7. maja 2020 – 7. aprila).
– Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v treh delovnih dneh.

RAZPIS TS4 »MREŽA E-KOLES KRAS IN ISTRA«
Razpis je namenjen vzpostavitvi mreže električnih točk za kolesa, ki bodo nameščene na tržaškem in goriškem Krasu ter vse do Milj in Doline. Cilj strategije je vlaganje v kolesarski turizem, ki je trenutno še precej nerazvit. Vsekakor lahko z razvojem kolesarskega turizma pripomoremo k razvoju kolesarske mobilnosti. Nenazadnje več kolesarjev ustvarja tudi večje potrebe po vlaganju sredstev v izgradnjo kolesarske infrastrukture in izboljšanje ponudbe.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
Za sredstva lahko zaprosijo: B&B in sobodajalci, podjetja (vključno s kmetijskimi podjetji), združenja, medobčinske teritorialne unije (UTI) in druge lokalne ustanove in skupine.

POGOJI ZA PRIJAVO
Prijavo je treba predložiti do 25. maja 2020. Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo.

DODATNE INFORMACIJE
Besedilo razpisa TS4: MREŽA E-KOLES KRAS IN ISTRA
Priloga A, priloga B, priloga C, priloga D, priloga E in prilogo F.
Kolesarska steza in pešpot “Giordano Cottur”
gps signal Alpe Adria Trail
Prijavo je treba predložiti do 25. maja 2020.
Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v treh delovnih dneh.

Dostava hrane in vina na dom: le korajžno!

V teh težkih trenutkih za dostavo lokalno pridelane hrane na dom bodo poskrbela nekatera lokalna kmetijska podjetja. 

Pri Lokalni akcijski skupini LAS Kras smo namreč mnenja, da moramo v teh trenutkih stati ob strani in efektivno pomagati našemu podeželskemu gospodarstvu oz. kmetijstvu. Zamisel za pomoč se nam je porodila v tej krizni situaciji ob pojavu pandemije koronavirusa, da bi ljudem omogočili uživanje zdrave in krajevne hrane in da bi s tem zagotovili pridelovalcem nove tržne poti za trženje njihovih pridelkov, saj smatramo, da so ravno kmetje pravi varuhi dediščine podeželja. Tako kot druga podjetja so tudi kmetijska v težavah zaradi zaprtja svojih kmetij in prepovedi prebivalcev, da se lahko prosto premikajo po lokalnem ozemlju.

KAKO IN KAJ NAROČITI

Živila, minimalno naročilo, dostava blaga, cenik: klikni tukaj


DAVID PIZZIGA, PREDSEDNIK LAS KRAS:
»Dobro vemo, da smo vsi v težkem položaju. Naša krajevna skupnost, če si želi medsebojnega sodelovanja v korist vseh, mora ostati enotna in složna. Tudi napovedana pomoč agencije LAS Kras gre v to smer!«.
»V obalno-kraški regiji imamo številna majša kmetijska podjetja, ki se zavzemajo za kakovost, obrtnost in ki vlagajo v trajnostni kmetijski sistem. Te so vrednote za boljšo prihodnost. Tem kmetijam, ki predstavljajo dušo območja, želimo pomagati, da lažje prebrodijo to neverjetno situacijo. Prepričani smo, da dostava hrane in vina na dom predstavlja za vseh nas inovativno rešitev in upamo, da bomo kos temu izzivu«.

ZAHVALE
Pomoč pri promociji iniciative nudijo tudi TriestePrima.it – CityNews in Delex Digital Agency.

STIKI
Ostala zainteresirana kmetijska podjetja (in tista, ki želijo pomagati), ki bi rada prestopila k pobudi, lahko se javijo preko elektronske pošte na milic@galcarso.eu.

Koronavirus: spodbudba podeželju

Dragi prijatelji Krasa in Istre,

v Lokalni akcijski skupini LAS Kras smo mnenja, da moramo v teh težkih trenutkih stati ob strani in efektivno pomagati našemu podeželskemu gospodarstvu oz. kmetijstvu. 

Nekateri ste takoj odreagirali na dane težave in organizirali dostavo lokalne hrane in pijače na dom.

Od prihodnjega torka bo LAS pomagal pri promociji vseh tistih storitev oz. podjetij, ki nudijo dostavo lokalno pridelane hrane na dom (hrano, ki pridelano na Krasu, v Dolini in v Miljah). 

Vsa zainteresirana podjetja (in druga, ki želijo pomagati) prosimo, naj pišejo Enricu Mariji Miliču na milic@galcarso.eu. Naj se na kratko predstavijo, naj napišejo to kar prodajajo in naj preložijo cenik storitev. In to najkasneje do ponedeljka zvečer. 

Od torka bomo promovirali vse, a večjo prepoznavnost bomo dali tistim, ki bodo sodelovali z drugimi kmetijskimi podjetji, za skupno dostavo prehrambenih pridelkov.

Čas je, da si pomagamo in spodbujamo inovativne rešitve na današnjo krizo.

Hvala za sodelovanje!

David Pizziga
Predsednik 
LAS Kras – GAL Carso 

Podpora investicijam za izboljšanje turistične ponudbe: javni razpis

V sredo 8. januarja 2020, je bil v Uradnem listu dežele Furlanije – Julijske krajine (Deželni UL št. 2 iz dne 08.01.2020 ) objavljen razpis agencije LAS Kras, namenjen podpori investicijam za izboljšanje turistične ponudbe. Razpis določa način dostopa do subvencij, predvidenih v ukrepu 19.2 Regionalnega razvojnega programa Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine za obdobje 2014–2020.

Danes pomeni wellness turizem veliko priložnost za razvoj. Razpis je namenjen prav podpori naložbam za izboljšanje turističnih storitev, ki jih ponujajo lokalni nastanitveni obrati, v smislu zagotavljanja kvalitete in okoljske trajnosti. Cilj je umestitev krajevne turistične ponudbe v tržni segment, ki je vse bolj usmerjen k pozitivnim učinkom na zdravje in dobro počutje.

Specifičen namen akcije je umestitev ponudbe Obalno-Kraške regije na segment wellness turizma, ki zagotavlja stik s krajevno biotsko raznovrstnostjo in podpira okoljsko trajnost. Umeščanje tovrstnih storitev je mogoče doseči z diverzifikacijo in izboljšanjem kakovosti nastanitvenih zmogljivosti, ki aktivirajo predvsem storitve, povezane z naravo in okoliško pokrajino, ter poskrbijo za dobro počutje vseh prisotnih gostov.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
Za sredstva lahko zaprosijo: B&B in sobodajalci (tudi nepoklicni), podjetja (vključno z registriranimi kmetijami), lastniki stanovanj, opremljenih za turistično ponudbo, in druge lokalne ustanove in skupine. Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

KRITJE STROŠKOV
Razpisana so javna sredstva v skupni višini 240.000,00 EUR. 103.488,00 EUR prihaja iz sklada FEASR, preostalih 136.512,00 EUR pa iz sredstev državnega proračuna. Najnižji znesek podpore za posamezno operacijo je 13.000,00 EUR, najvišji znesek podpore za posamezno operacijo pa znaša 60.000,00 EUR. Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

UPRAVIČENI STROŠKI
– za izboljšanje turistične ponudbe, kot je npr. izgradnja wellness kotičkov ter ureditev wellness prostorov za apiterapijo, fitoterapijo in aromaterapijo,
– dela za povečanje spalnih zmogljivosti,
– za preureditev in prenovo prostorov, ki bodo namenjeni raznovrstnim kulturnim prireditvam in tečajem, ter preureditev in prenovo prostorov, ki bodo namenjeni za pripravo in predelavo živil,
– za preureditev in prenovo stavb s posebno pozornostjo do kulturne in arhitekturne dediščine,
– za energetsko prenovo stavb za doseganje odlične energetske učinkovitosti ter namestitev naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

POGOJI ZA PRIJAVO
Prijavo je treba predložiti najkasneje do 31. julija do 7. aprila 2020. Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo: preberite besedilo razpisaprilogo Aprilogo Bprilogo Cprilogo Dprilogo E in prilogo F.

PODROČNA SREČANJA
Da bi primerno predstavili vsebino razpisa, bo LAS Kras priredil dve področni srečanji:
– 20. januarja na Opčinah, ob 16.00 v konferenčni dvorani banke ZKB (ul. Ricreatorio, 2) – www.zkb.it
– 27. januarja v Doberdobu, ob 16.00 na sedežu kmetije Kovač (Vicolo Draga, 3) – www.kovac.it

DODATNE INFORMACIJE
Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo: preberite besedilorazpisaprilogo Aprilogo Bprilogo Cprilogo Dprilogo E in prilogo F.
Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v petih delovnih dneh. Ali pa nas obiščite osebno in se bomo dogovorili za sestanek.

Farmer & Artist @ Miramare: Odkrijte dišave, zgodbe in kulturo Krasa, Istre in Trsta

MIRAMARE FACEBOOK cover

 

10, Prestolna dvorana Miramarskega gradu
Uvodni dogodek “Božične zgodbe in dišave, v objemu Trsta, Krasa in Istre”

12 – 18, Konjušnice Miramarskega gradu
Tasting & market. Na dogodku boste lahko spoznali okoliške pridelovalce, poskusili njihove domače pridelke in kupili vino, med, oljčno olje, sir, itd.

14, Prosek, Spomenik padlim v NOB
Vodeni ogled terasaste pokrajine Biosfernega območja Miramar, s sprehodom po Kontovelskih vinogradih in starih pešpoteh z unikatnim razgledom na tržaški zaliv, na botanični park in na Miramarski grad

16.15, BioMa
Vodena degustacija prosekarjev

VSTOPNICE

8€ odrasli
2€ osebe od 18. do 25. leta
Prost vstop za mladoletne osebe
Vstopnica vključuje vstop v Miramarski grad, v muzej BioMa in v Konjušnice

ORGANIZATORJA DOGODKA

GAL Carso – LAS Kras
Zgodovinski muzej in grajski park Miramar

PARTNERJI DOGODKA

Morsko zavarovano območje Miramar
Društvo Vinogradnikov Krasa
LAS Istre
YesTour
Onav
ZKB
WWF Trst

INFO & SOCIAL MEDIA

info@galcarso.eu
www.facebook.com/trieste.green
www.instagram.com/trieste.green
#farmerartist

Ustvarite mrežo e-koles med Krasom in Istro

ebike-1

V sredo je bil v Uradnem listu dežele Furlanije – Julijske krajine (BUR #42) objavljen razpis agencije LAS Kras, namenjen vzpostavitvi mreže električnih točk za kolesa, ki bodo nameščene na tržaškem in goriškem Krasu ter vse do istrskih občin Milje in Dolina. Projektna sredstva so namenjena podjetnikom in krajevnim skupnostim, ki bodo lahko koristili do 70.000 EUR javnih sredstev.

Razpis z naslovom Mreža e-koles Kras in Istra (“Rete di e-bike di Carso e Istria”) je drugi razpis lokalne razvojne strategije LAS 2014–2020, namenjen našemu podeželju in ki ga je potrdila dežela FJK decembra leta 2016. Cilj strategije, ki ima zagotovljena sredstva v vrednosti približno 3,7 milijona evrov, je vlaganje v kolesarski turizem, ki je trenutno še precej nerazvit. S tem ciljem in v sodelovanju z Občino Milje ter drugimi partnerji je LAS Kras v zadnjih dveh letih ustvaril informacijski in kolesarski center, ki je postal referenčna točka za številne kolesarje, turiste in prebivalce. Tudi iz tega razloga LAS že nekaj časa razvija kolesarsko pot, imenovano Pot burje, ki je speljana s pogledom na morje, zaradi česar so vožnje s kolesom po teh trasah slikovite.

David Pizziga, predsednik LAS-aDavid Pizziga, predsednik LAS Kras pravi: »Razpis je bil zasnovan pred več kot tremi leti na predlog podjetnikov in je danes konkretna priložnost, da to območje ustvari prvi trajnostni sistem mobilnosti. Zahvaljujoč električnim kolesom bo lahko širša javnost odkrila nepoznane vasi, gozdove, zelene ravnine, tipično hrano in kulturno dediščino. Največjo korist pa bo imela prav turistična infrastruktura. Želimo si, da bi mreža e-koles pripomogla k večji občutljivosti do okolja, boljšemu sodelovanju in povišanju prihodkov.«

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Za sredstva lahko zaprosijo: B&B in sobodajalci, podjetja (vključno s kmetijskimi podjetji), združenja, medobčinske teritorialne unije (UTI) in druge lokalne ustanove in skupine.

KRITJE STROŠKOV

S sredstvi LAS-a bo izbran projekt upravičen do 70-odstotnega kritja stroškov za izvedbo. Za ta odstotek financiranja obstajajo omejitve in pogoji, kot je npr. pomoč »de minimis«. Znesek davka na dodano vrednost (IVA v ita.) ni vključen v povračilo stroškov. Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

UPRAVIČENI STROŠKI

– ustvarjanje točk za kolesa;
– nakup navadnih koles in e-koles;
– postavitev kolesarskih točk z opremo za vzdrževanje koles;
– opremljanje potujoče delavnice za pomoč okvarjenim kolesom.
Več podrobnosti v besedilu razpisa.

POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavo je treba predložiti do 14. januarja 2020. Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo: preberite besedilo razpisa, prilogo A, prilogo B, prilogo C, prilogo D, prilogo E in prilogo F.

PODROČNA SREČANJA

Da bi primerno predstavili vsebino razpisa, bo LAS Kras priredil dve področni srečanji:
– 28.10, v Padričah, v konferenčni dvorani v Arei Science Park (Google Maps)
– 4.11, v Tržiču, Dvorana občinskega sveta, Trg Repubbliche 8, prvo nadstropje.

DODATNE INFORMACIJE

– Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo: preberite besedilo razpisa, prilogo A, prilogo B, prilogo C, prilogo D, prilogo E in prilogo F
Poiščite področje pristojnosti LAS-a: na tem zavihku poiščite predmet financiranja razpisa, in sicer Kolesarske točke-
– Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v petih delovnih dneh. Ali pa nas obiščite osebno in se bomo dogovorili za sestanek.

V nedeljo, 29. septembra, Briška jama vabi obiskovalce in kmete na #TasteTheCave

ph_archivio_grotta_gigante_grande_caverna_2

V nedeljo, 29. septembra, bo v Briški jami potekal dogodek #TasteTheCave, okus Krasa.
Na jamskem vrtu bodo obiskovalce pričakali ponudniki lokalnih kmetijskih izdelkov. Čez cel dan, od 10.00 vse do 19.00 ure, bo mogoče okusiti in spoznati enogastronomske dobrote našega čudovitega Krasa in seveda tudi odnesti kos tega okolja domov.
Dogodek je BREZPLAČEN. Ob tej priložnosti bo vstopnina v jamo namesto 12€ znašala samo 5€ na osebo (za otroke do 12 let brezplačno).
Dogodek je v sodelovanju z LAS Kras in SDGZ-URES ter s pokroviteljstvom Občine Zgonik.
Pridite pogledat, kaj so ponudniki pripravili za vas, gotovo bodo zadovoljili vse okuse!

 
INFORMACIJE
Claudia Norbedo – CAI – Società Alpina delle Giulie
promotion@grottagigante.it

V soboto 21. septembra odkrij z nami Pot Burja!

Ob Evropskem tednu mobilnosti (ETM) bi pri LAS Kras – GAL Carso, v sodelovanjuz občino Dolina in naravnim rezervatom Doline Glinščice, občino Devin – Nabrežina in občino Trst, naš kraški prostor radi razkazali s kolesom. Pot Burja – Via Bora, ki si jo je zamislil LAS Kras, nam bo omogočila številne in raznolike razglede na naše čudovito ozemlje, katera štarta iz Zagraja in nas pripelje do Milj.
Pot predstavlja veljavno razvojno perspektivo prostora, saj zajema strateške točke, preko katerih si prizadeva obiskovalce ozavestiti o našem območju in jim ponuditi razširjeno ponudbo, podjetjem in lokalnim oblastem pa povečanje povpraševanja in ponudbe.

V soboto, 21. septembra, bomo prekolesarili le del Poti Burja (74 km), ki jo je zasnoval LAS Kras. Pot dogodka, s pričetkom v Sesljanu in z zaključkom v Boljuncu, je dolga 39 km in vključuje tudi dele po makadamskih cestah, zato priporočamo uporabo gorskih koles. S kolesom bomo prečkali Žajbljevo pot in del kolesarske steze Giordano Cottur v popolnem objemu Krasa in s prekrasnim pogledom na pokrajino, ki jo lahko ponudi samo naše ozemlje. Majhen predogled naše dogodivščine si lahko ogledate na posnetku Pot Burja.

PROGRAM DOGODKA
Brezplačen dogodek bo v soboto, 21. septembra, z zbirališčem ob 9.45 pred info točko v Sesljanu in s štartom ob 10.00.
• V Trstu bo kratek 15-minutni počitek; predviden prihod je okoli 12.30.
• Prihod v Boljunec v Sprejemni center Doline Glinščice je predviden ob 14.00. Ob koncu bomo
še nazdravili in se pogostili z lokalnimi proizvodi kmetije Parovel.

TRANSFERJI
Predviden je prevoz udeležencev in koles iz Boljunca in Trsta do Sesljana, ki velja tudi v povratni smeri od Boljunca proti Trstu in Sesljanu za približno 20 ljudi. Urniki prevoza do štarta so sledeči:
o 8.30 – Sprejemni center Doline Glinščica (Boljunec); štart ob 8.40 proti Pomorski postaji (Trst).
o Predviden prihod ob 9.00 – Pomorska postaja (Trst); štart ob 9.10 proti Sesljanu s predvidenim prihodom ob 9.45.

Za vrnitev udeležencev, ki so prišli iz Sesljana in Trsta, je predviden prevoz iz Boljunca:
• proti Trstu (15.00) in nadaljevanje proti Sesljanu ob 16.30. Urnik prevoza lahko menja, glede na prihod v Boljunec.

REGISTRACIJA
Potrebno se je predhodno registrirati pred sredo, 18.09.2019, in navesti, če boste potrebovali prevoz, na sledeči povezavi.

V primeru dežja bo dogodek odpovedan; o tem bi vas obvestili en dan prej in srečanje preložili na naslednjo soboto.

bici_salvia

500 obiskovalcev je nazdravilo na dogodku “Malvasia in porto – Malvazije v pristanu – Wine tasting & market in Muggia”

Milje 26-07-2019 - Nabrezje Sauro: Malvazija v pristanu

Velik uspeh dogodka Malvasia in porto – Malvazije v pristanu, kjer so prvo izvedbo zaznamovali strast, kakovost in čezmejni duh.

Prireditev, ki so jo zasnovali in organizirali GAL Carso, Občina Milje, Društvo vinogradnikov s Krasa, LAS Istre s sodelovanjem PromoTurismoFvg in LAS Krasa in Brkinov, je zajela sodelovanje večjega števila sponzorjev in partnerjev, kot so Združenje Italijanskih Sommelierjev FVG, Tergeste dop, Jadralski klub Milje, Porto San Rocco, nakupovalni center Montedoro, Trieste Trasporti, Joseph, Mastro Bottaio, ONAV Trieste in San Benedetto. Organizatorji so želeli prvič posvetiti prireditev Malvaziji, da bi na tak način združili turiste, prebivalce ter kakovostno hrano in vino, ki jih pridelujejo vinarji in restavratorji.

Med protagonisti večera je bilo 35 vinogradnikov s Krasa in Istre, iz Italije in Slovenije, to so podjetja, ki jih odlikuje majhnost, visoka kakovost ter okoljska trajnost, med temi pa je več podpornikov projekta ‘kraški geopark’. Vinogradniki, od katerih je bilo mogoče kupiti nekaj steklenic vina, so svoja vina ponudili ob pokušnji. Malvazijo je bilo torej mogoče zaužiti na dogodku ali udobno okusiti doma. Pridružili so se: Sancin, Cacovich, Zahar, Urizio – Vigna sul mar, Lenardon, Grgič, Kovač, Bajta, Milič Andrej – Zagrski, Merlak, Širca-Kodrič, Ostrouska, Čotova Klet, Vinarstvo Emil in Ken Tavčar, Zidarich, Vina Čotar, Vinska klet Štok, Pvara Matej, Škerk, Bole, Vina Štrekelj, Vina Vrabec, Skerlj, Vinska klet Tavčar – Pri Starcih, Vinakras, Kocjančič, Kmetija Krmac, Vina Kralj, Domačija Ražman, Vinska Klet Hrvatin, Vina Bordon, Vina Markovič, Kmetija Jogan Damijan, Kmetija Mahnic in Milič Stanko.

Prisotna so bila tudi druga podjetja, ki se z vinom ne ukvarjajo, a ga čudovito spremljajo: pridelovalci pecorina Antonič, čebelarji Farme Jakne, proizvajalci olja Fior Rosso.
Dogodek je poleg tega vključil 25 gostiln, barov in restavracij v središču Milj, ki so ponujali degustacijske menije z malvazijo. Nekateri so tudi pristopili k pobudi Čepnina, ki so jo zelo navdušeno sprejeli udeleženci trga Malvazije. V restavracijah, ki so se pridružile pobudi, se je prijavilo več kot 110 odjemalcev. Med njimi Ittiturismo La Terrazza, Ristorante Sal de Mar, Trattoria alla Marina, Osteria al Corridoio, Restaurant La bussola 2012 in mnogi drugi.

Na splošno zelo pozitivna ocena dogodka, saj je bilo več kot 500 degustacijskih gostov, ne le iz Italije (41% udeležba), ampak tudi iz sosednje Slovenije (35%). Dober tok turistov (24%) pa je doprineslo sodelovanje s PromoTurismoFvg in TriesteTrasporti.

Velik uspeh je imel tudi drugi dan dogodka ‘Sabati Muggesani’, za katerega so bile vse vstopnice razprodane. Med ponudbami so imeli odprtje Beethovnove knjižnice, Spugnificio Rosenfeld , Piknik med oljkami pri podjetju Fior Rosso, Wine&Bike ter obisk gradu Milj. Naslednje izredne otvoritve ‘Sobot v Miljah’ bodo predvidoma v soboto 31. avgusta in soboto 28. septembra. Informacije in rezervacije so možne preko dogodkov@galcarso.eu in spletnega mesta www.muggia.green.

 

Malvazije v pristanu – Malvasia in porto

“Malvasia in porto – Malvazije v pristanu” je naslov prve izvedbe dogodka, ki bo v petek, 26. julija 2019, od 18.30 dalje animiral pomol in ulice v Miljah.

TRIESTE GREEN-06

L’evento si articolerà attraverso diverse iniziative che coinvolgono più di 30 agricoltori del Carso transfrontaliero, dell’Istria in Slovenia e del Friuli e i ristoratori di Muggia.

Na čudovitem pomolu bo, v petek 26. julija, možno poskusiti in kupiti steklenice malvazije, v pogovoru s pridelovalci odkriti način predelave vina in spoznati njihove zgodbe. Prav tako bo v gostilnah in restavracijah, ki so pristopile k pobudi, mogoča degustacija tipičnih ribjih jedi, lokalnih suhomesnatih izdelkov in kraških sirov.

DF1_2368

S pobudo “Čepnina” želijo organizatorji še bolj popestriti ponudbo. Vsi prisotni bodo lahko kupili steklenice dobrega vina in jih zaužili neposredno v restavracijah in gostilnah, ki ponujajo degustacijske menije v času dogodka. Čepnina postaja vse bolj razširjena praksa in predstavlja odlično priložnost za širjenje kulture dobrega in kakovostnega vina.

Ves dan bo na voljo prevoz Wine & Boat z Delfino Verde, ki bo vsem zainteresiranim omogočil prihod v Milje z ladjo in povratek v Trst z avtobusom (zadnji odhod iz Trsta proti Miljam ob 19.30 – zadnji odhod iz Milj proti Trstu ob 20.05. Zadnji odhod avtobusa linije 20 iz Milj do Trsta ob 00.30).

Dogodek organizirajo Las Kras, Občina Milje, Društvo Vinogradnikov iz Krasa, Las Istre in Turismo FJk.

Vstopnina za degustacijo vin znaša 15 evrov. Ostale pobude pa so brezplačne.

Več informacij o dogodku lahko pridobite na spletni strani www.muggia.green ali preko maila na naslov events@galcarso.eu.