Koledar aktivnosti med Krasom in Istro vsebuje kar 93 dogodkov

Območje med Krasom in Istro je pripravljeno na poletno turistično sezono s številnimi priložnosti za odkrivanje kulturne, naravne in enogastronomske krajevne dediščine. Pri oblikovanju koledarja ključno vlogo sta odigrali kultura gostoljubja in nenehno iskanje izvirnih dogodkov, da bi tako privabili goste v destinacije, polne zanimivih izkušenj. Poletni program je rezultat sodelovanja med agencijama LAS Kras in PromoTurismoFvg. Občina Milje v koledarju nosi posebno vlogo, saj se ravno tu zaključi, in obenem tudi začne, Alpe Adria Trail, ki igra poglavitno vlogo pri deželni promociji turizma.

David Pizziga, predsednik agencije LAS Kras: »Pred nami je poletje, čudovito obdobje, za katero vsi upamo, da jo bomo glede na zadnjih nekaj težkih mesecev preživeli v miru. Kot LAS Kras smo se to pomlad skupaj s PromoTurismoFVG trudili, da bi vsem, ki bodo nekaj dni preživeli na območju med Krasom in Istro, ponudili pristna in nepozabna doživetja, v objemu gostoljubnih ljudi in čudovitega okolja. Goste vabimo, naj se pustijo zapeljati in naj uživajo v tem, kar lepega in zanimivega ponuja naše območje«.

Koledar je bogat in raznolik vsaj vključuje 93 dogodkov, ki so razporejeni na 17 vikendov med junijem in septembrom 2021. Na voljo bo 16 degustacij lokalnih izdelkov, 14 voženj z e-kolesi, 9 izletov z ladjo, 6 potapljanj v morskem zavarovanem območju Miramar, 5 sprehodov s pastirjem in ovcami, 4 izkušnje na plezalni steni med Krasom, zalivom in mestom ter 4 srečanja s poezijo, med sončnim vzhodom in zatonom.

»Trudili smo se, da bi vsem, ki nas bodo obiskali, ponudili trenutke prostega časa, zabave in raznolike priložnosti za nova spoznanja«, pojasnjuje Enrico Maria Milič, ki je v imenu LASa odgovoren za koledar. »S sklopom z naslovom Divji okusi nagovarjamo javnost, ki obožuje vino in hrano. Družinski paket je namenjen družinam in skupinam z otroki. Kraljestvo kamna je namenjen ljubiteljem materialne kulture, obrti in arhitekture. Kultura srečanja za ljubitelje pesnikov, glasbenikov, zbirateljev in oboževalcev 

zgodovine starih vasi. Paket Oddih smo oblikovali za tiste, ki se želijo odklopiti od vsakdanjega stresa, med morjem in sprehodi, med čolni in poslušanjem tuljenje šakalov. In še Adrenalinska doživetja za tiste, ki si želijo adrenalina pri plezanju ali pri vožnji z e-kolesi« zaključuje svoje razmišljanje Enrico Maria Milič.

Miljski konec je edino območje, ki je deležno enega dogodka na teden. Ta posebna pozornost LASa in PromoTurismoFvg je posledica dejstva, da je istrsko beneško mestece kraj prihoda in odhoda poti Alpe Adria Trail. Pešpot, ki Grossklockner povezuje z našim koncem, je deležna posebne pozornosti, saj igra strateško vlogo pri promociji krajevnega turizma.

Promocija dogodkov temelji na spletni strani in družbenih omrežjih portala Trieste.Green, kar je omogočila dragocena pomoč agencije Delex Digital.

NAČINI SODELOVANJA OZ. PRIJAVE

  • Preko spletne strani Trieste.Green
  • Za imetnike kartice PromoTurismoFvg FVG veljajo popusti. Te lahko najdete v turistično-informativnih centrih agencije PromoTurismoFvg

Prvi od skupnih 93 dogodkov v programu turističnega koledarja:

Petek, 4. junija
A story about Prosecco 
V okviru te pobude je predvideno srečanje s Katrin, vinogradnico iz Kontovela. Goste bo mlada pridelovalka sprejela s čudovitim pogledom na Tržaški zaliv in jim orisala svojo do sedaj prehojeno pot.

Sobota, 5. junija
Jahta in aperitiv v Tržaškem zalivu
Na krovu starodobne jahte Roberta III, popolnoma izdelane iz lesa, bodo prisotni odkrivali lepote Tržaškega zaliva.

Nedelja, 6. junija
Družina Antonič: sprehod s pastirjem
Udeleženci se bodo spoznali z delom, ki ga dnevno opravlja pastir, in bodo okusili sir kmetije Antonič.

Nedelja, 6. junija
Med suhimi kamnitimi zidovi in zalivom: delavnica in sprehod
Naravoslovno-kulturni sprehod z delavnico o kraški arhitekturi in o suhih kamnitih zidovih, med vinogradi in terasami na Proseku in Kontovelu.

Nedelja, 6. junija
Plezanje s pogledom na morje
Plezanje v naravi po zaslugi organizacije Outdoorlab in njenimi izkušenimi planinskimi vodniki, ki so člani deželne organizacije Guide Alpine FVG.

Nedelja, 6. junija
Bazilika in Arheološki park v Starih Miljah
Udeleženci bodo odkrili dragocen cikel fresk izpred obdobja Giotta, ki so bile nedavno obnovljene in ki jih hranijo v čudoviti baziliki, posvečeni Mariji vnebovzeti.

Eko-mozaik Krasa: možnosti odprave zaraščenih površin za ponovno kmetijsko rabo

KAJ JE EKO-MOZAIK?

Eko-mozaik je projekt za oživitev in vrednotenje Krasa in želi biti orodje za uravnoteženo upravljanje naravnih in kmetijskih virov. Obenem projekt namerava vključiti raznolike in številne akterje, da bi tako postali protagonisti pri razvoju Krasa. Ne nazadnje želi biti tudi komunikacijsko sredstvo za dvigovanje lokalnega področja na višjo raven, kar bi imelo pozitivne posledice za kmetijsko-živilski sektor, krajevno prebivalstvo in turizem. Tematika je zelo zapletena in v začetni fazi se projekt osredotoča predvsem na dva ključna vidika, in sicer na obnovo oz. čiščenje kraških površin in skrb za pašo, ter čiščenje in ureditev kraškega gozda.

ZAKAJ KRAS POTREBUJE TA PROJEKT?

Projekt je namenjen oblikovanju uporabnih orodij za zaščito narave in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter izboljšanje kakovosti življenja ljudi na eni strani, na drugi strani pa za izboljšanje kakovosti pridelave kmetijsko-živilskih izdelkov z koriščenjem lokalnega naravnega bogastva.

KAJ JE NATURA 2000?

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove. Posebna varstvena območja so torej namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka. Območja NATURA 2000 so določena na podlagi direktive o pticah (Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic) – SPA območja, in direktive o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst) – SAC območja.

KAKŠNO VLOGO BODO IMELI KMETOVALCI, JUSI IN SRENJE?

Projekt je zelo operativnega značaja, pravzaprav prinaša obnovo približno 58 hektarjev naravnih habitatov, ki so pomembni za ekološko omrežje Nature 2000. Kmetje in krajevne skupnosti bodo morali ukrepati, da očistijo in uredijo kraško gmajno, ki je večinoma prekrita z rujem, in tako nuditi vse pogoje za ponovno naselitev domorodnih živalskih vrst. Hkrati bo treba očistiti in obnoviti gozdne površine za izboljšanje kakovosti in ohranjanje zdravega življenjskega okolja.

ČASOVNI NAČRT

Dela za obnovo se bodo načeloma začela septembra letos in morajo biti končana do konca leta 2022. Poleg obnove okolja bodo potekale tudi druge dejavnosti, to so sestanki s partnerji in drugimi udeleženimi akterji, znanstvena dejavnost (ki jo bo izvajala Univerza v Trstu – Oddelek za znanosti o življenju), razvoj interaktivnega orodja za ocenjevanje stanja in zaključni informativni dogodek projekta. Glavni partner in nosilec vodilnih nalog je Občina Tržič.

KAKO SE BO KRAS SPREMENIL PO KONČANEM PROJEKTU?

Poleg dela, ki bo efektivno opravljen na terenu in bo torej prinesel kar 58 hektarjev obnovljenega habitata (45 gmajne in 13 gozdov. Menimo, da je Kras v zadnjih 70 letih izgubil 2000 hektarjev, od tega 70% travnikov in pašnikov), bo projekt zgleden model trajnostnega razvoja, kjer bo v središču pozornosti vloga kmetov in rejcev kot upravitelji krajvnih obnovlejnih površin.

KAKŠNE KORISTI BO IMEL PROJEKT ZA FLORO IN FAVNO?

Na 58 hektarih obnovljenega območja se bo razvila flora, odporna na sušo in teptanje, ki je značilna za kraško gmajno, ter različne živalske vrste, ki se zadržujejo na odprtih površinah. Odprti prostori koristijo na primer zajcem in fazanom (medtem ko imajo težave v zaprtih prostorih, kot je sedanje kraško grmičevje), pa tudi velikim uharicam. Po načrtovanih posegih v gozdove bodo v gozdnem prostoru zaživele navadne potonike in bodo zatočišče našli razne gozdne ptice.

PREDNOSTI SODELOVANJA

Kompleksnost in bogastvo Krasa zahtevata sodelovanje številnih javnih in zasebnih subjektov za dosego skupnega cilja, tj. trajnostnega razvoja Krasa. Trajnostni razvoj mora nujno upoštavati tudi ekonomsko in socialno trajnost in ne le okoljsko. Samo dialog in razprava med stranmi, tudi med različno mislečimi, lahko zakonodajalcem nudi koristne napotke za izboljšanje regulativnih pogojev.

KAKŠNE SO TEŽAVE PRI IZVAJANJU TOVRSTNIH PROJEKTOV NA KRASU?

Težav je veliko in na več ravneh: pridobiti informacije o zanesljivi rabi zemljišč, pridobiti verodostojne podatke o možnih rabah površin, imeti grafični prikaz območij, ki jih je treba obnoviti ter nadzor nad opravljenim delom in nad tistim, ki ga bo treba še dokončati. Drugo vprašanje je lastništvo oz. težava vodenja kolektivne lastnine, kjer spori niso še povsem rešeni med nekaterimi občinami, jusi in srenjami. Zadnja težava, ki pa jo je mogoče sčasoma premagati, je težava pri prestrezanju kmetij in rejcev, ki se lahko spoprijemajo z nekajletnim gospodarjenjem v naravoslovne namene in imajo na tem področju dovolj izkušenj.

David Pizziga, predsednik agencije LAS Kras: »Na Krasu imamo končno projekt za ponovno obdelavo površin in istočasno tudi za izvajanje agromelioracijskih del na zaraščani in opuščeni kraški gmajni. LAS Kras si še naprej prizadeva za dobrobit krajevne skupnosti in krajevnih akterjev in prepričani smo, da tudi projekt eko-mozaika bo še dodatno pomagal pri razvoju kmetijstva, živinoreje in turizma. Ravno tako smo tudi prepričani, da se odpirajo nove in zanimive delovne priložnosti«.

WWF, Slow Food in LAS: »Tržnica je kraj stikanja zgodb Krasa, Istre in Trsta«

KRAJŠA ZGODOVINA POKRITE TRŽNICE IN ODNOS MED TRSTOM IN PODEŽELJEM

Pokrita tržnica v Trstu je bila ustanovljena leta 1936 na zahtevo Sare Davis, ki je tako hotela zagotoviti pokrite in tople prostore za lokalne branjevke. Slednje so že od 17. stoletja dalje prihajale s podeželja v mesto, torej s Krasa, Brega in Istre, da bi prodajale domače kmetijske pridelke meščanom, ki niso imeli zemlje, a so imeli denar za odkup blaga. 

Od šestdesetih let 20. stoletja dalje se je zanimanje za lokalne kmetijske pridelke začel postopoma zmanjševati. Vzroka za to sta bila dva: prvič se je to zgodilo zaradi vse večje industrializacije kmetijstva in s tem povezane kapilarne razširjenosti supermarketov. Drugič pa zaradi težav mesta Trst pri organiziranju preferencialnih komercialnih okoliščin pri podpiranju in promociji krajevnega kmetijstva.

V zadnjih letih se situacija sicer nekoliko spreminja in ugotavljamo, da narašča povpraševanje po lokalnih, obrtniških in trajnostnih kmetijskih proizvodih, tako da bi lahko lokalno, deželno in čezmejno kmetijstvo zadostilo povpraševanju po živilih. V trenutni gospodarski krizi, zaradi katere številnim malim kmetijam grozi propad, so javne institucije in celotna skupnost dolžne pomagati tistim, ki trenutno sami ne zmorejo preživeti.

POKRITE TRŽNICE KOT GOSPODARSKA SREDIŠČA ZA PREBIVALCE IN ATRAKCIJA ZA TURISTE

Obstajajo vsi pogoji, da bi v središču Trsta ponovno imeli en prostor, na katerem bi ponujali sveža, lokalno pridelana in sezonska živila. V drugih mestih so taki prostori zasnovani tako, da pomagajo lokalni skupnosti pri promociji in prodaji njihovega blaga in pri vzpostavljanju gospodarskih povezav med kmeti, obrtniki, malimi gostinskimi lokali in drugimi podjetji. Prav tako je treba poudariti, da so postali taki kraji v številnih mestih prava turistična atrakcija. Tu bi lahko črpali navdih iz mest, ki imajo že urejeno podobno ponudbo in so po velikosti primerljiva s Trstom: na primer Ljubljana (Glavna tržnica, 295.000 prebivalcev), Belfast (St George’s Market, 340.000 prebivalcev), Celovec (Benediktinermarkt, 100.000 prebivalcev), Gradec (Kaiser Josef Platz in Lend Platz, 283.000 prebivalcev). 

Zgledovati bi se morali tudi po tržnicah kmetijskih pridelkov mednarodne organizacije Slow Food oz. po mednarodni mreži kmetov, ki sledijo načelom Slow Fooda. Ta sodelovanja ne predstavljajo le običajne tržnice, ampak prodajne prostore, ki jih skupaj upravljajo različni pridelovalci, so prava zbirališča, na katerih lokalni kmetje ponujajo kakovostna živila neposredno potrošnikom po dostojnih cenah in s tem skrbijo tudi za trajnostni razvoj okolja.

DOBAVNE VERIGE, POMOČI LOKALNIM OBRTNIKOM IN MIKRO PODJETJEM, KI SLEDIJO NAČELOM TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Predlagamo, naj Pokrita tržnica postane večnamensko “zeleno” središče širšega tržaškega ozemlja, s ponudbo za prebivalce in za turiste:

– Prenovljeni prostori naj bodo namenjeni lokalnim kmetom in obrtnikom (iz celotne dežele in čezmejnega področja), ki sledijo načelom in vrednotam trajnostnega razvoja in ki verjamejo in vlagajo v avtohtone izdelke, pridelane na omejenih kmetijskih površinah (pomislimo na Kras, pa tudi na primer na Oslavje ali na Vipavsko dolino). Naj jih koristijo tisti, ki zasledujejo kakovost in imajo certificirane kmetijske pridelke in živila (npr. certifikati, ki jih izdaja Slow Food ali različne zaščitene oznake porekla itd.). Na voljo za uporabo naj bodo na primer tudi za ribiče, ki delujejo na trajnosten in do narave spoštljiv način.

– V tesnem sodelovanju z gostinci (iz celotne regije in tudi iz čezmejnega območja) zagotavljati izobraževalno ponudbo o temi lokalnih in trajnostnih kmetijskih proizvodov, o novih in starih jedeh (vodene degustacije, kuharski šovi itd.), kako dobro jesti in spoštovati okolje in lastno zdravje. V sodelovanju z organizacijama Slow Food in WWF ozaveščati mlade o pomenu dobrega odnosa do ljudi in okolja, v katerem živimo (glej npr. slowfoodovski projekt Orto in Condotta);

– Točka zelene mobilnosti: izposoja e-koles, kakovostni servis in skladiščni prostor za domačine in turiste (po vzoru nekaterih lokalnih hotelov, ki so si že sami ustvarili podobno ponudbo).

– Prostor, v katerem bi lahko prirejali dogodke, srečanja in raznolike kulturne utrinke, posvečene podeželskemu zaledju Trsta, krajevnim sprehajalnim potem, raznim znamenitostim, ljudem. Pa tudi različnim prireditvam in drugim aktivnostim za ozaveščanje o trajnostnem razvoju.

JAVNA SREDSTAVA ZA PODPORO KRATKI DOBAVNI VERIGI

Zbiranje sredstev

Ukrepi Trgovinske zbornice Julijske krajine. Za podporo poslovnim omrežjem je mogoče aktivirati posebne ukrepe.

“Io Sono FVG” agencije Agri Food Fvg je uporabno orodje za prepoznavanje odličnosti kmetijske proizvodnje celotne Furlanije – Julijske krajine, vključno s široko paleto izdelkov in področij, ki skrbijo za trajnost proizvodnje in se nahajajo v naši deželi.

– Vinske in druge tematske poti (Strade del Vino e dei Sapori) ter preostala pomoč agencije PromoTurismoFvg.

Program za razvoj podeželja (PRP) dežele FJK. Pri načrtovanju bi lahko aktivirali raznolike podporne ukrepe, na primer projekte za nadgradnjo oskrbovalnih verig, izboljšanje uspešnosti in trajnostnega delovanja kmetijskih podjetij ali naložbe za preoblikovanje, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov.

Fundacija CrTrieste. Fundacija je pomagala pri ustanavljanju živilske multinacionalke Eataly in v obnovo Vinskega skladišča vložila 25 milijonov evrov.

Sredstva iz projekta Interreg in drugi evropski skladi. Naj spomnimo, da je veliko teh sredstev odvisnih od politične volje lokalnih oblasti, kot je npr. dežela FJK.

Digitalna orodja

Trieste.Green. LAS Kras je v zadnjih 12 mesecih ustvaril vrsto digitalnih orodij z naslovom Trieste.Green (spletno stran, Facebook stran in mesečni novičnik) za vse prebivalce in turiste, ki jih zanima podeželje in njegova ponudba na področju hrane, vina in turizma. Na spletni strani najdemo tudi e-trgovino: tržnica bi lahko predstavljala tudi prevzemno mesto lokalnih kmetijskih proizvodov, ki se že promovirajo in tržijo na Trieste.Green.

WWF, LAS KRAS IN SLOW FOOD: OŽIVIMO TRŽAŠKO POKRITO TRŽNICO

Sergio Gobet, predsednik tržaške sekcije Slow Fooda: »Svojo filozofijo “mednarodnega gibanja za hrano” in izkušnje na področju zaščite in spodbujanja malih pridelkov ter izobraževanja o zdravi prehrani, lahko delimo z vsemi protagonisti. Organizacija Slow Food je pripravljena sodelovati pri projektu LASa za obnovo in povečanje vrednosti pokrite tržnice v Trstu«.

David Pizziga, predsednik agencije LAS Kras: »Agenicija kateri predsedujem razmišlja tudi o zbiranju sredstev in digitalnih orodjih, ter je na voljo za sodelovanje, načrtovanje in pomoč »od spodaj navzgor«, ki vključuje široko in raznoliko paleto ljudi in organizacij, ki zanima sodelovanje v okviru projekta. Lokalna akcijska skupina je od leta 2015 oblikovala posebno metodologijo za posvetovanje in vključevanje podjetij, ki se je izkazala za koristno in učinkovito, tako za kmetijski kot tudi za turistični sektor. Smo torej na razpolago tudi za ta projekt«.

Alessandro Giadrossi, predsednik tržaške sekcije WWF: »Pokrita tržnica naj bo prostor za širjenje informacij o trajnostni potrošnji, o ozaveščanju ljudi o zdravi prehrani in o pomenu ekološkega kmetovanja«.

Poletna turistična sezona: skupaj sestavimo koledar aktivnih izkušenj

LAS Kras in agencija PromoTurismoFVG iščeta najboljša doživetja za turiste na našem podeželju, za prihajajočo poletno sezono. Tiste, ki ponujajo tovrstne storitve, prosijo, naj se oglasijo po e-pošti do nedelje, 11. aprila. Promocija poletnega koledarja izkušenj se bo začela predvidoma konec maja in bo potekala preko turističnih info točk agencije PromoTurismoFVG in preko številnih digitalnih kanalov, kot npr. Trieste.Green.

»Čas je, da načrtujemo ponovni zagon. S kančkom sreče, s cepilno kampanjo in s prihodom toplih dni, najbrž se bo pandemično stanje izboljšalo in nova turistična sezona se bo lahko začela«, je dejal predsednik LASa David Pizziga. »Zato LAS Kras in agencija PromoTurismoFvg predlagata, da se krajevni akterji organizirajo in ponudijo najboljše, kar se da.«

Vse zainteresirane subjekte prosimo, da naj pošljejo na elektronski naslov trieste.green@galcarso.eu naslednje podatke:
– naslov izkušnje;
– strošek izkušnje (strošek vodnika, morebitnega potrebnega materiala, najema opreme, itd.);
– jasen cenik za stranke;
– najmanjše in največje število udeležencev;
– jasen program dogodka, ki se bo odvijal med samo izkušnjo;
– informacije o tem, v kakšnih razmerah je mogoče izvesti izkušnjo (v kakšnih vremenskih razmerah, ob upoštevanju okoliščin, povezanih s trenutno pandemijo itd.) in morebitne alternativne rešitve;
– drugi jasno navedeni pogoji za zainteresirane udeležence;
– promocijska besedila, fotografsko gradivo ali video posnetki izkušnje;
– podatki organizatorja: ime, priimek, naziv kmetije, številka mobilnega telefona in elektronski naslov;
– poslati na trieste.green@galcarso.eu do nedelje 11. aprila

PROMOCIJA TURISTIČNIH IZKUŠENJ ZA LETOŠNJO POLETNO SEZONO
– z namenom izpostavljanja najlepših turističnih izkušenj, bo LAS ponovno organiziral konec maja t. i. Tourism Matching;
– preko številnih promocijskih strani in družbenih kanalov agencije PromoTurismoFVG in preko spletni strani Trieste.Green;
– preko turističnih info točk agencije PromoTurismoFVG;
– preko programa popustov, ki jih bodo pri teh izkušnjah imeli imetniki kartice FVG Card

VEČ INFORMACIJ
Razpis LASa in PromoTurismoFvg
Področje, ki ga upravlja LAS Kras
Koledar aktivnih izkušenj v letu 2020
Tourism Matching 2018 in Tourism Matching 2019
Kartica FVG Card
Turistične info točke agencije PromoTurismoFVG

‘Farmer & Artist’: kmetijstvo in kultura Krasa, Istre in Trsta

V današnjem času vse bolj čutimo potrebo po preprostih rečeh: po kozarcu dobrega vina, po okusnem prigrizku in uživanje ob poslušanju zanimivih zgodb. Od 23. novembra do 17. decembra bo agencija za razvoj podeželja LAS Kras, v sodelovanju s številnimi partnerji, predstavila in dala besedo ustvarjalcem in kmetovalcem, ki se svobodno in ustvarjalno izražajo, med Krasom in Istro. Želimo dati glas tistim, ki vztrajno skrbijo za trajnostni razvoj našega podeželja. V živo bomo predvajali posamezne dogodke iz tržaške kavarne San Marco. Srečevali se bomo le preko spletnih povezav: dosegljivi bomo na spletni strani Trieste.Green, na Facebook strani Trieste.Green in na istoimenskem kanalu Youtube.

Začasna trgovina: do 31. decembra, bo kavarna San Marco prodajala vina naših krajevnih vinarjev.

Partnerji dogodka: LAS Kras, Društvo Vinogradnikov s Krasa, Antico Caffè San Marco, IES magazine, OGS, ONAV, Promoturismofvg. 

PROGRAM FESTIVALA FARMER & ARTIST

Ponedeljek, 23. november, 18.00
Predstavitev knjige Andree Pincin: »La città rurale. Paesaggi in un continuo divenire«
Predstavitev knjige predstavlja uvodni trenutek festivala Farmer & Artist, ki je posvečen kmetijstvu in kulturi Krasa, Istre in Trsta. Simbol festivala je lisica, ki ji končno uspe priti do grozdja. Tako kot lisica, ujemite tudi vi pravi trenutek in preprosto uživajte ob dobrem kozarcu vina, ob zdravem prigrizku in ob poslušanju zanimivih krajevnih zgodb. Vabimo vas, da nas spremljate v živo preko spletnih povezav. 
Z avtorjem se bosta pogovarjala agronom Aleš Pernarčič in antropolog Enrico Maria Milič. Pincinov esej, ki ga je objavil Asterios Editore, analizira sodobn trend “opuščanja obdelovanja zemlje”, ki se je uveljavil kot prevladujoči model že od povojnega obdobja in ki danes kaže svoje posledice in pomembno vpliva na stabilnost gozdnih površin, na hidrološki cikel, na povečanja nevarnosti požarov in torej na ohranjanje biotske raznovrstnosti. Skrb za čistočo in urejenost zelenih površin je mogoče ohraniti le, če na ozemlju neprekinjeno potekajo kmetijsko-gozdarsko-pastoralne dejavnosti.
Aleš Pernarčič je agronom in čebelar. Je tehnični vodja agencije za razvoj LAS Kras in že leta sodeluje v razvojnih strategijah kraškega območja.
Enrico Maria Milič se posveča zbiranju, raziskovanju in predstavljanju bogate krajevne kulturne dediščine. Je strokovnjak za digitalne medije in soustanovitelj spletnih portalov Studenti.it in Bora.la ter je že vrsto let svetovalec agencije LAS Kras.

Četrtek, 26. november, 18.00
Talk show: KRAS, NEUKROTLJIVA PLANOTA

Pogovor z gosti bo posvečen »neukrotljivemu kraškemu kamnu«, ki daje veliko zadoščenja in poseben pečat krajevnim pridelkom, a hkrati zahteva od kmetov veliko truda, ljubezni in trdega dela, ki se prenašajo iz generacijo v generacijo. 
O svojem ustvarjanju in delu bodo spregovorili:
– Damijan Milič, Repen, vinar
– Andrej Skerlj (Bajta), Salež, vinar in živinorejec
– Benjamin Zidarich, Praprot, vinar
Uvodno misel bo podal Robi Jakomin (ONAV). Dogodek bo moderiral pisatelj in somelje Matteo Bellotto s pomočjo someljejke Silvie Piuca.

Ponedeljek, 30. november, 18.00
Talk show: »ENO JE SVETO: PREPROSTO IN PRISTNO«
»Eno je sveto: preprosto in pristno«. Navdih za srečanje smo poiskali pri Srečku Kosovelu: prisotni kmetje še vedno veliko dela opravljajo ročno, tako kot njihovi predniki.
O svojem ustvarjanju in delu bodo spregovorili:
– Sandi Škerk, Praprot, vinar 
– Matej Skerlj, Salež, vinar
– Silvan Ferfolja, čebelar 
– Erika Šuc, sirarka
– Stanko Milič, Zgonik, vinar
Uvodno misel bo podal Robi Jakomin (ONAV). Dogodek bo moderiral pisatelj in somelje Matteo Bellotto s pomočjo someljejke Silvie Piuca

Četrtek, 3. december, 18.00
Predstavitev knjige »Storie di vino e di Friuli Venezia Giulia« avtor katere je Matteo Bellotto.
Sodelujeta Elena Cobez in Enrico Maria Milič.
Kdo je moderator dogodkov Matteo Bellotto? Je avtor zbirke “Storie di vino e di Friuli Venezia Giulia” (založba Biblioteca dell’Immagine) in istoimenske Facebook strani. Rojen v Huminu, živi v Vidmu. Študiral je filozofijo, dolga leta je delal v lokalih in gostilnah v Italiji, tudi v Trstu, in v tujini. Zbiratelj pričevanj in zgodb, da jih s tem iztrga pozabi. Med drugim sodeluje s konzorcijem Friuli Colli Orientali in Ramandolo ter s konzorcijem Doc Fvg.

Ponedeljek, 7. december, 18.00
Talk show: NEIZPROSNO IN TRAJNOSTNO
»Neizprosno in trajnostno« je tema tokratnega srečanja: prisotni kmetovalci se naslanjajo na načela ekološke pridelave z velikim spoštovanjem do domačega območja, bogatega s floro in favno.
O svojem ustvarjanju in delu bodo spregovorili:
– Gregor Budin, Salež, vinar 
– Igor Grgič, Padriče, vinar
– Martin Merlak, vinar in oljkar
– Ludvik Zobec, Boljunec, ribogojništvo 
Uvodni pozdrav Eugenie Fenzi, upraviteljice kavarne San Marco. Dogodek bo moderiral pisatelj in somelje Matteo Bellotto s pomočjo someljejke Silvie Piuca. 

Četrtek, 10. december, 18.00
Talk show: ŽENSKE S KRASA
O svojem ustvarjanju in delu bodo spregovorili:
– Katrin Štoka (Klin Vina), Kontovel, vinogradnica
– Noris Vesnaver (Colja), Samatorca, vinogradnica
– Sara Devetak, Vrh sv. Mihaela, živinorejstvo in sadjarstvo 
Sodelujejo:
– uvodna misel novinarja in odgovornega urednika revije IES, Giovannija Marzinija
– Laura Carlini Fanfogna, direktorica Mestnih muzejev za zgodovino in umetnost, bo podala svoj pogled na Kras
– Stefania Boccabianca, marketinška svetovalka revije IES, se bo pogovarjala s prisotnimi pridelovalkami
– svoje zaključne misli pa bosta podala Federico Prandi, založnik revije IES, in David Pizziga, predsednik LAS Kras 
Dogodek, v organizaciji revije IES, bo posvečen kraškim ženam, ki so že od nekdaj imele poglavitno vlogo v družini in ki se danes uveljavljajo tudi kot podjetnice v kmetijskem sektorju.

Ponedeljek, 14. december, 18.00
Talk show: STIČIŠČE SREČANJ
Tokratni dogodek smo naslovili »stičišče srečanj«: prisotni pridelovalci so ljudje, ki jim je gostoljubnost in človečnost pisana na koži in jih uvrščamo med protagoniste krajevne skupnosti, ki radovedno gleda v svet.
O svojem ustvarjanju in delu bodo spregovorili:
– Sharon Ostrouska, Zagradec, vinogradnica
– Cristina Urizio (Vigna sul Mar), Milje, vinogradnica
– Andrej Štoka (Antonič), Cerovlje, sirar
– Bruno Lenardon, Pisciolon – Milje, vinar in oljkar
Uvodno misel bo podal Robi Jakomin (ONAV). Dogodek bo moderiral pisatelj in somelje Matteo Bellotto s pomočjo someljejke Silvie Piuca

Četrtek, 17. december,18.00
Talk show: ZEMLJA IN SVOBODA 
Dogodek bo posvečen svobodi: prisotni pridelovalci so navdušeni nad svojim ozemljem, skrbijo zanj, uživajo ​​v naravi, v miru, in za svoja dejanja odgovarjajo sami.
O svojem ustvarjanju in delu bodo spregovorili:
– Dimitri Cacovich, Lonjer, vinar 
– Rado Kocjančič, Dolina, vinar in oljkar
– Tanja Stefani (Zahar), vinogradnic
– Dario Zidarič, Praprot, sirar
Uvodno misel bo podal Robi Jakomin (ONAV). Dogodek bo moderiral pisatelj in somelje Matteo Bellotto s pomočjo someljejke Silvie Piuca

25.10.2020: s e-kolesom med oljke!

Nedelja 25. oktobra bo minila v znamenju kolesarjenja med oljkami. Dogodek prirejata Občina Trst in agencija za razvoj podeželja LAS Kras in se bo odvijal v sklopu vsedržavne prireditve Sprehod med oljčnimi nasadi. Organizatorja bosta poskrbela za najem 30 elektronskih koles s ciljem, da se  promovira lokalno območje, krajevne pridelovalce in Pot Burja, trasa, ki si jo je LAS zamislil z jasnim ciljem, da prebivalci in turisti spoznajo to kar najlepšega nudi teritorij, od goriškega krasa do slikovitih Milj.

Kolesarski izlet z električnimi kolesi, ki se bo začel pred info točko v Sesljanu, znano obmorsko letovišče, kjer se kraške skale strmo spuščajo v Jadransko morje, šel mimo Proseka, kjer bodo kolesarji lahko okusili oljčno olje, sir in novo vino hvala kmetiji Klin, ob spremljavi turističnih vodičev se spustili do Trsta, obiskali staro pristanišče, kraj, ki je bil zgodovinsko povezan s prometom blaga in hrane in ki danes predstavlja izreden primer pristaniške industrijske arheologije.

Sledi obisk starega dela mesta in ogled ostankov starodavne pridelave oljk iz predrimskih časov. Nato se bo pot nadaljevala skozi glavni tržaški trg Unità, največji trg ob morju v Evropi. Še danes je mogoče videti okrašen oljčni mlin, postavljen v petem stoletju in ki je pripadal pogrebnemu spomeniku iz prvega stoletja našega štetja, kar priča o tem, kako je bilo že takrat pomembno recikliranje starodavne umetnosti. Nato se bo kolesarjenje nadaljevalo po kolesarski stezi Cottur, steza, ki povezuje Trst s Slovenijo vzdolž Bohinjske proge, se ustavili v Bregu, kjer je zasajenih 80 od skupnih 120 hektarjev oljk v celotni tržaški pokrajini.

Na Montu bo skupino kolesarjev pričakala pogostitev s pridelki kmetije Sancin in nato se bo pot nadaljevala in zaključila v Miljah, kjer bomo nazdravili s krajevnimi pridelki.

PROGRAM

09.30 – Srečanje udeležencev pred info točko v Sesljanu 
10.00 – Skupen odho
11.00 – Postanek pri kmetiji Klin s čudovitim razgledom na morje. Sledi vodena degustacijo olja v kombinaciji z lokalnim sirom in kozarcem vina 
12.00 – Postanek v Trstu: ob spremljavi turističnih vodičev sledi ogled starega pristanišča in stare torkle, v sodelovaju s Združenjem turističnih vodnikov FJK in Nordest guide
12.50 – Odhod naprej po kolesarski stezi Cottur do Doline
13.30 – Sprejem pri kmetiji Sancin, sledi pogostitev
14.00 – Spust med oljkami proti Miljam
14.30 – Prihod v Milje in zaključna pogostitev
15.00 – Prevoz udeležencev na izhodiščno točko v Sesljan

Potovalni čas: 5h in 30 min
Dolžina tras: 60km
Srednje zahtevna kolesarska tura
Srečanje udeležencev: Info točka v Sesljanu, Sesljan 56/B, 34011 Devin Nabrežina (TS)
Urnik odhoda: 10.00

COVID: Varnostna pravila bodo spoštovana v skladu z veljavno zakonodajo. Med celotnim potekom prireditve je maska ​​obvezna.

CENA: 25 €, ki vključuje: ebike, zaščitno masko dogodka, 2 degustaciji lokalnih pridelkov v dveh kmetijah (glej program), voden ogled Trsta in prevoz iz Milj v Sesljan. Sodelujejo lahko samo odrasli, starejši od 18 let. S seboj morate imeti kolesarsko in vodo. 

SPLETNI NAKUP: Na EventBrite!

V PRIMERU DEŽJA: Organizatorji si pridržujejo pravico do odpovedi prireditve v primeru neugodnih vremenskih napovedi do srede. V nasprotnem primeru bo vožnja s kolesom potekala v vsakem vremenu.

INFO
Facebook Dogodek na FB
Email info@galcarso.eu
Telefon: 3348301226

Koronavirus: prireditev Malvazije v pristanu prenesena na kasnejši datum

Druga izvedba festivala Malvazije v Pristanu je bila prenesena na kasnejši datum. Zaradi zaostritev ukrepov proti širjenju novega koronavirusa, se je predsednik LAS Kras David Pizziga odločil, da prekine organizacijo celotnega dogodka.

Vlada je prepovedala javne in zasebne zabave tako v zaprtih prostorih kot na prostem in zaradi tega, letošnjo, sicer drugo izvedbo festivala, ki je predvidevala degustacije malvazij v javnih lokalih, ki so razpršeni na različnih lokacijah starega mestnega jedra, ni mogoče izpeljati.

»Zelo nam je žal za Milje in za naše pridelovalce« je dejal Pizziga. »Z miljsko občino smo že na delu, za organizacijo alternativnega dogodka, ki bo novembra in ki bu upošteval razvoj epidemije.«

Številnim kupcem, ki so že kupili vstopnico za soboto, 17. oktobra, bomo v naslednjih urah povrnili denar.

Malvazije v Pristanu 2020: 17 oktobra v Miljah!

Približno dvajset lokalov in številni vinarji s Krasa in Istre, bodo prebivalce in turiste pričakali, v soboto 17. oktobra, na ulicah, v pristanu in na beneških trgih Milj. Agencija za razvoj LAS Kras, občina Milje in Društvo Vinogradnikov s Krasa ponovno organizirajo enogastronomski dogodek Malvazije v pristanu. Izgovor, da pridete v Milje je srečanje z aromami malvazije in vina, ki je razširjeno po celotnem sredozemlju, in ki je zakoreninjeno v kulturi beneške trgovine.

Sodelujoča publika se bo tako srečala s kulturo naše preteklosti, kot tudi z vitalnostjo majhnega istrsko beneškega mesteca in z njegovim zaledjem. Kdor se bo odpravil na dogodek, se bo v živo družil s krajevnimi vinarji, ki bodo prisotnim ponujali v degustacijo svoja vina. Vinarje dodo gostili bari, kavarne in restavracije, ki se nahajajo v središču Milj in ki so pristopili k pobudi.

Poleg tega, v soboto popoldan, v sodelovanju s tržaško sekcijo FAI je predviden voden ogled, ki bo v celoti posvečen kulturnim znamenitostim obalnega mesteca.

Pomoč krajevnemu gospodarstvu v koronačasu

Namen prireditve je pomagati krajvenemu gospodarstvu in vinogradnikom, saj je koronakriza pustila vrsto posledic. Po dolgem obdobju brez enogastronomskih dogodkov, bodo obiskovalci končno lahko uživali v prijetni družbi in v popolni varnosti.

Prisotnost publike bo torej konkretno pomagala vinarjem in gostincem, ki so pravi protagonisti pobude. V obeh primerih gre za majhna družinska podjetja. O čem govorimo, ko govorimo o vinarjih? To so lokalni pridelovalci malvazije, ki se tako kot njihovi stari starši še vedno preizkušajo v pridelavi vina z omejenim številom strojev in predvsem z majhno uporabo kemičnih izdelkov, vendar z veliko ročnega dela in truda.

Potek dogodka

Dogodek se bo odvijal razpršeno, v številnih javnih lokalih, ki so se odzvali našemu vabilu in ki se nahajajo v središču Milj. Gostje bodo v miljski info točki kupili vstopnico, prejeli kozarec, žep za kozarec, zemljevid prireditve in izkaznico, ki bo dovoljevala 12 degustacij.

Vstopnice

Gostje bodo, v miljski info točki, ali na Eventbrite, kupili vstopnico (cena znaša 15 EUR), prejeli kozarec (za udeležbo na dogodku je predvidena kavcija za kozarec, ki znaša 5 EUR), žep za kozarec, zemljevid prireditve in izkaznico, ki bo dovoljevala 12 degustacij. Polovico vstopnic je mogoče kupiti vnaprej, kar na spletu, preko spletne platforme EventBrite. Vstopnice se bodo prodajale na spletu, da se glede na trenutne razmere, povezane s pandemijo, omeji zbiranje posameznikov v večjih skupinah.

Program

16.00 v organizaciji tržaške sekcije FAI, voden ogled centra Milj

17.00 – 21.00 wine tasting v barih, kavarnah in restavracijah.

Seznam vinarjiev ki bodo prisotni:

Bajta, Sales – Salež
Bordon, Dekani – Villa Decani
Budin, Sales – Salež
Cacovich, Longera – Lonjer
Grgič, Padriciano, Padriče
Kocjančič, Dolga Krona
Kralj, Škocjan – San Canziano
Krmac, Bertoki – Bertocchi
Lenardon, Pisciolon
Markovič, Izola – Isola
Merlak, Dolina
Montis, Montinjan – Montignano
Milič Zagrski, Sagrado – Zagradec
Sancin, Monte d’oro – Mont
Skerlj, Sales – Salež
Škerk, Prepotto – Praprot
Ražman, Gračišče – Gracischie
Vigna sul Mar, San Bartolomeo
Zahar, Sant’Antonio In Bosco – Boršt
Zidarich, Prepotto – Praprot

Miljski lokali kjer bodo degustacije:

Bar alla Vela
Caffè del mar
Degustazione san Paolo
Al Cantuccio
Caffè Foschiatti
Molto ghiaccio wine bar
Vineria Lavatoio
Gastronomia il Cuoco
Rebeking
Gelateria Jimmy
Ristorante Marconi
Trattoria alla marina
Osteria al corridoio
Buffet al Porto
Trattoria Ai due Leoni
Trattoria alla Risorta
Osteria alle rose

LAS Kras in sodelovanje z Občino Milje

Dogodek preireja LAS Kras, ki že tri leta sodeluje z miljsko občino za promocijo in razvoj krajevnega turizma.

Organizatorji

GAL Carso – LAS Kras
Občina Milje
Društvo vinogradnikov Krasa

Ostali partnerji

PromoTurismoFVG
FAI
LAS Istre
Trieste green
ONAV

Kako preživljati avgustovske konce tedna, med Krasom in Istro? LAS ponuja številna doživetja

Tudi avgusta se nadaljujejo aktivna doživetja, ki vključujejo ture, izlete in unikatne dogodke s ciljem, da bi tako turisti kot domačini spoznali še malo obiskane krajevne zanimivosti. Obenem LAS je v preteklih mesecih pomagal pri organizaciji tedenskih izletov, ki iz Gradeža in Lignana pripeljejo v Trst turiste, kateri obiščejo tudi dva naša kmečka turizma.

KOLEDAR DOGODKOV JULIJA IN AVGUSTA 2020, ZA TURISTE IN DOMAČINE

Koledar dogodkov je sad skupnega dela med LASom, Društvom vinogradnikov Krasa, deželnim uradom za turizem PromoTurismo FVG in Občino Milje.

Srečanja se delijo na šest sklopov:
Divlja vina: za ljubitelje žlahtne kapljice
Doživi Trst: za kolesarje, plezalce in ljubitelje morja
Odkrijte Unescov rezervat Miramar: za tiste, ki imajo radi potapljanje
Družinam prijazni Kras: za otroke in njihove spremljevalce
Na poti: za tiste, ki želijo območje spoznati peš
Milje, stičišče kultur: je namenjen odkrivanju kulturnih biserov istrskega mesteca

SKUPINE TURISTOV IZ GRADEŽA IN LIGNANA V KRAŠKE KMEČKE TURIZME

LAS Kras je v preteklih tednih sodeloval tudi pri pripravi enodnevnih izletov. Turistom, ki se pripeljejo iz Gradeža in iz Lignana, je tedensko omogočeno odkrivanje krajevnih okusov, tudi z degustacijo kraških vin, v eni izmed turističnih kmetij, ki sodeluje v projektu Strada del Vino e dei Sapori. Obiskovalci nadaljujejo nato pot v Trst in v Miramar, da bi tako spoznali lepote in simbole našega mesta. Turistični kmetiji, ki sta deležni tedenski obisk turistov, sta Colja Jožko iz Samatorce in Ostrouska iz Zagradca. LAS je zagotovo olajšal delo organizatorju, potovalni agenciji Travel One, pomoč pa smo dobili tudi s strani ekipe PromoTurismo FVG. Preberite več o ponudbi agencije Travel One.

TO KAR SMO ORGANIZIRALI ZA PRIHODNJI KONEC TEDNA, MED KRASOM IN TRSTOM

Sobota, 1. avgust

08.30 Doživi Trst – Plezanje v dolini reke Glinščice. Preberi več
11.00 Vodena degustacija domačih pridelkov Kraške domačije Bajta. Preberi več
10.00 (razprodano) Odkrijte Unescov rezervat Miramar – potapljanje pod gradom
17.30 Na poti – Kamen in morje. Preberi več
17.30 Beneško središče Milj. Preberi več

Nedelja, 2. avgust

16.30 Treking z oslom po goriškem Krasu. Preberi več

CELOTEN PROGRAM

Več na Trieste.Green
Za informacije in pojasnila: trieste.green@galcarso.eu

LAS Kras in Občina Milje: skupaj za razvoj turizma

Občina Milje, LAS Kras, PromotTurismo FVG in Društvo vinogradnikov Krasa so stopili na skupno pot za ponovno oživljanje turizma v tem istrskem mestecu. Skupna želja vseh je, v tem težkem obdobju, ki ga je zaznamoval koronavirus, da usmirimo moči v notranji turizem. Cilji promocije so Milje kot začetno izhodišče za odkrivanje bližnjih, še malo poznanih krajev, kot tudi Milje, turistično mesto, kjer se turisti lahko ustavijo, da bi preživeli nekaj prijetnih dni na dopustu. LAS Kras želi podpirati sitem, ki ustvarja dohodek zlasti za naše kraje.

SEZONSKO ODPRTJE INFO TOČKE

Kljub vsem težavam, ki jih je epidemija novega koronavirusa povzročila, smo ponovno poskrbeli za sezonsko odprtje info centra. Novi upravljavec turistične info točke, Retebike FVG, bo v naslednjihj mesecih poskrbel, da bo prostor stalno odrt, da bo organiziral profesionalno izposojo navadnih in električnih koles ter skrbel za njihovo redno vzdrževanje. Obenem bo moral skrbeti in zagotavljati predajo aktualnih informacij o krajevnih znamenitosti, kulturi in dogodkov.

“V primerjavi s časovnim načrtom smo že nekoliko v zamudi, vendar se nam je zdelo primerno, da vnaprej posežemo z nizom potrebnih vzdrževalnih del na sedežu Infopointa,” je pojasnil svetnik Stefano Decolle. “Novembra lani je val slabega vremena povzročil poplave,ki so bile zabeležene na celotni obali tržaške pokrajine in ki so bile posledica obilnega deževja pa tudi vrhuncev plimovanja. Na žalost je bila škoda znatna, zlasti na območjih v neposredni bližini morja. Kar zadeva sedež Infopionta, je voda vdrla v prostore z očitnimi posledicami ne samo na ometih stavbe temveč tudi na instalacijah in opremi. “

Tako je Občina Milje z nujnimi posegi poskrbela za popravila, z namenom obnoviti dejavnosti, ki so potrebna za ustrezen sprejem turistov in ki omogočajo dostop do informacij, ki so na voljo v objektu. Za skupno 732,00 EUR je podjetje NUOVA TULLIO COSTRUZIONI S.R.L. opravila obnovitvena dela na spodnjih obodnih ometih in pleskarska dela, medtem ko je podjetje GEMMA IMPIANTI S.R.L. poskrbela za vzdrževalna dela na električnem sistemu s potrebnimi zamenjavami v skupni višini 1.665,30 evra.

“Izredne razmere Covida so upočasnile proceduro pooblastitve upravljanja Infopointa, še veliko bolj resno pa so vplivale na turistični sektor na nacionalni ravni, z očitnimi posledicami tudi za naše čudovite Milje,” je poudarila županja Laura Marzi. „Pritok tujih turistov se je vsekakor zmanjšal, vendar ob hratni rasti domačega turizma, s potovanji, ki dajejo prednost odkrivanju našega ozemlja. In v tej luči nadaljujemo z delom, s pogledom uprtim v prihodnji razvoj, da bodo današnji ukrepi oblikovali jutrišnji turizem. V vsaki krizi se vedno skriva tudi priložnost in danes tukaj skupaj na novo razmišljamo o turizmu za prihodnost Milj.

LAS KRAS IN POSTAVLJANJE CESTNIH SMEROKAZOV

V preteklih mesecih je LAS Kras sodeloval z miljsko občino, da bi v zgodovinskem središču mesta in v njegovi neposredni bližini, namestili nove oz. manjkajoče cestne smerokaze. Naloga signalizacije je, da na učinkovit in harmoničen način zagotovi vse informacije, s katerimi udeležence v prometu pomaga pri orientaciji za varen prihod na željeni cilj. Projekt je povezan z željo občinske uprave, da se izboljaša vidljivost kulturnih, krajinskih in mestnih lepot, ter da se ustrezno označi javni prevoz, banke, kopališča, gledališče, športni centr in parkirišča. Občinska uprava je postavljanje tabel zaupala tržaškemu podjetju SEGNALETIKA srl, ki ravno v teh dneh končuje zastavljeno delo.

TURE, DEGUSTACIJE IN IZLETI V ODKRIVANJU MILJSKEGA KONCA

Poletna turistična sezona se je začela pred kratkim in agencija za razvoj LAS Kras je zasnovala in uresničila zajeten program 54 dogodkov. Ti so posvečeni odkrivanju naše kulturne, naravne in enogastronomske dediščine. Julija in avgusta bodo vsem interesentom omogočeni številni vodeni ogledi, posebni trenutki, spoznavanje krajevnih kleti, doživetja na morju, sprehajalne poti, vasice in odkrivanje raznih kulturnih biserov. Milje, stičišče kultur je sklop dogodkov, ki so posvečeni Miljam. Obiskovalci bodo lahko spoznali miljski grad, Staro Milje (Muggia Vecchia), Beethovnovo knjižnico in podjetje Rosenfeld. 18. julija, z obiskom kleti Urizio, so prišli na svoj račun ljubitelji vina. V drugi polovici avgusta bodo zopet prišli na svoj račun ljubitelji žlahtne kapljice, saj načrtujemo degustacijski večer v kempingu San Bartolomeo. V soboto 1. avgusta pa je na programu voden obisk miljskega mestnega središča. Zbirna točka ob 17.30 pri info pointu. Obvezna rezervacija.

»V času krize je pomembno, da se sodeluje vsi skupaj« so besede Davida Pizzige, predsednika agencije LAS Kras. »Smo majhna ustanova in naša primarna naloga je nuditi pomoč tistim podjetnikom, ki turistom in prebivalcem ponujajo nekaj koristnega. Želimo si več turističnih ponudb, da tako „zaposlimo in zadržimo“ vse tiste turiste, ki nas obiščejo. Hkrati cilajmo na izboljšanje kakovosti razpoložljivih virov in informacij v info centru, ter izboljšanje cestnih smerokazov.«.