Postani aktivni del trženjskega projekta geoparka Kras

Trženjski projekt geoparka Kras je participativna pot na razpolago vsem, ki želijo biti del skupne poti.

Da začnemo skupaj graditi marketinški projekt “geopark Kras”, predlagajte nam svoj izdelek, vašo storitev ali katerokoli drugo idejo. Prosimo vas, da posvetite nekaj minut svojega časa in odgovorite na priloženi vprašalnik.

Ta prvi korak je pomemben za ustvariti temelje skupnega dialoga na partecipativni poti, ki jo začenjamo izvajati.

CLICCA QUI E COMPILA IL QUESTIONARIO

Geopark Kras: 18.2 začne pot, ki jo želimo prehoditi skupaj

Schermata 2019-02-05 alle 19.24.44

Dežela FJK, skupno z občinami na italijanski in slovenski strani Krasa, je aprila 2018 sprejela odločitev za kandidaturo matičnega Krasa, da postane čezmejni geopark, vključen v Globalno mrežo Geoparkov pod okriljem organizacije Unesco, ter je zaupala agenciji LAS koordinacijo nakterih aktivnosti, ki so potrebne za dosego tega cilja. LAS bo predvsem poskrbel za marketinški načrt geoparka. To bo storila z metodo sodelovanja, ki je odprta za konkretne in učinkovite prispevke vsem.

Geopark pod okriljem organizacije Unesco je ozemlje z mednarodno priznano skupno geološko dediščino in s skupno strategijo za trajnostni razvoj; vključevati mora določeno število geoloških znamenitosti posebnega, tudi arheološkega, naturalističnega, zgodovinskega in kulturnega pomena. Gre za priznanje odličnosti, ki ovrednoti ozemlje, toda brez omejitev. Geopark spodbuja sodelovanje, prispeva k izboljšanju okolja in življenjskih pogojev svojih prebivalcev ter igra aktivno vlogo pri spodbujanju gospodarskega razvoja ozemlja, s posebnim poudarkom na geoturizmu (preberite si sintetično predstavitev geoparka, ki ga je sestavila Dežela)

LAS bo v prihodnjih tednih začel s serijo lokalnih srečanj, da bo seznanil javnost s cilji in učinki projekta ter vključil vse, ki želijo sodelovati pri pripravi načrta za marketing, ki bo skupaj z ostalo dokumentacijo, predložen, Globalni mreži Geoparkov za njegovo priznanje.

Čeprav program še naprej razvijamo, želimo vnaprej določiti datume in namene srečanj med februarjem in junijem 2019, na katerih boste aktivno soudeleženi.

PRVO SREČANJE bo dne 18. februarja. Srečali se bomo ob 16.00 v konferenčni dvorani Area Science Parka v Padričah. Predstavili bomo projekt marketinga geoparka Kras in možnost vključitve v Globalno mrežo Geoparkov pod okriljem organizacije Unesco. Ob tej priložnosti vam bomo predstavili način in faze dela, v katere se boste lahko vključili s konkretnimi projekti. Dobrodošli tudi vsi, ki se želite pridružiti geoparku Kras, sprejeti njegovo blagovno znamko in jo s svojimi dejavnostmi promovirati.

Program:
16.00 | Strokovni uvod
Fabrizio Fattor, direktor Geološke službe avtonomne dežele FJK
16.15 | Geopark Kras: projekt za načrt marketinga agencije LAS Kras
David Pizziga, predsednik agencije LAS Kras
16.30 | Način dela.
Enrico Maria Milič, LAS Kras
16.45 | Predlogi poslušalcev, razprava

Srečanje je odprto za vse: krajevne ustanove in združenja, turistične operaterje, kmetijske in vinogradniške pridelovalce visokokakovostne tržne niše, občane.
Na srečanje se lahko brezplačno prijavite s klikom na povezavo. Vnesite ime, priimek in e-poštni naslov. O novostih vas bomo seznanjali prek novičnika (newsletter).

Še druga srečanja za poglobitev projekta geopark Kras pripravljamo tudi na lokalni ravni; prvo srečanje v tem nizu bo zelena okrogla miza dne 13. februarja ob 17.00 v Kamnarski hiši “Igo Gruden” v Nabrežini

Na DRUGEM SREČANJU | MEET UP, dne 27. februarja, bomo poglobili projekt geoparka in skupaj delali na prvih predstavljenih zamislih in projektih, da bi ustvarili in preverili vzajemne priložnosti in interese.

Na TRETJEM SREČANJU | EXPERIENCE, ki bo potekalo dne 8. marca, se bomo pogovarjali o pomenu izkušenj, ki jih lahko obisk na Krasu spremeni v v pustolovščino, nabito s čustvi in zabavo, kar lahko privabi turiste in obiskovalce.

Na ČETRTEM SREČANJU | JOURNEY MAPS, dne 18. aprila, bomo delali na tem, kako oblikovati spletno stran marketinga, katere informacije in storitve ponuditi osebam, zainteresiranim v geopark Kras, katere vrednote in zgodbe želimo sporočiti.

PETO SREČANJE | MEET UP, 10. maja, bomo delili napredke projekta, preden prikažemo rezultate javnosti.

ŠESTO SREČANJE z naslovom TOURISM MATCHING, dne 17. maja, bo namenjeno turističnim operaterjem, katerim bomo predstavili najboljše, kar lahko geopark Kras nudi v smislu izkušenj, produktov, poti, dogodkov.

ODPRTA VRATA NA KRASU Končno bomo 8. junija pripravljeni, da predstavimo novinarjem, turistom in obiskovalcem novo spletno stran geoparka Kras, da potrdimo kandidaturo in skupaj z gosti podoživimo vse, kar si bomo v teh mesecih zamislili in izvedli za krepitev teritorija.

* Razvojna pot je v zaključni fazi in nekateri datumi se lahko spremenijo.

OBČINSKA OMIZJA

Da poglobim bolj podrobno projekt geoparka na Krasu, bomo sodelovali tudi na srečanjih po celotnem teritoriju z Deželno geološko sližbo. Prvo zeleno občinsko omizje bo 13. februarja ob 17 v Kamnarski hiši “Igo Gruden” v Nabrežini.

ZAKAJ TREBA BITI PRISOTNI?

To je pomemben korak na poti ovrednotenja in zaščite edinstvene in posebne geološke dediščine, kot je Kras, in zagotovitve njegovega trajnostnega razvoja. Prosimo vas, da čimbolj delite, pričakujemo vas! Spominjamo vas, da se od danes dalje lahko prijavite na srečanje, ki bo 18. februarja.

Če želite poglobiti in prositi za dodatne informacije, če želite prispevati svoj predlog ali pobudo, se obrnite na LAS: pišite na info@galcarso.eu in vam bomo odgovorili v čim krajšem času. Veseli bomo tudi vašega obiska, po predhodni najavi prek maila na info@galcarso.eu.

VEČ:
– Sintetične slide o kraškem geoparko, ki jih je naredila dežela FJK.

Anna Wittreich je nova članica upravnega odbora Las Krasa

Anna Wittreich Rossetti Cosulich Anna Wittreich Rossetti Cosulich V ponedeljek, 14. januarja 2019, se je sestala skupščina članov LAS Krasa na Opčinah in izvolila Anno Wittreich Rossetti Cosulich za novo članico upravnega odbora konzorcija za promocijo podeželjskega teritorija okoli Trsta. Novoizvoljena bo v upravnem odboru skupaj s predsednikom Davidom Pizziga in podpredsednikom Pierantoniom Beletti. Anna Wittreich nadomesti Jessico Štoka, ki je odstopila.

Izbira je del prizadevanj LAS-a, da v naslednjih letih postane organizacija, ki spodbuja in upravlja storitve za turiste, ki prihajajo na naš teritorij. Vse to je povezano s partnerstvom med lokalno akcijsko supino in občino Milje za razvoj turizma v Miljah, uporavljanjem info točke v omenjeni občini, sodelovanjem z več kot desetimi kmetijami in B&B ter sodelovanjem s PromoTurismoFVG.

Predsednik LAS-a, David Pizziga, pojasnjuje:

»Da okrepimo to povezavo med Krasom, Miljami in Trstom, smo identificirali kandidatko za člana upravnega odbora, ki je koristna za krepitev povezav med mestom in njegovim zaledjem. Gre za kandidaturo strokovnjakine, ki ni nikoli prevzela političnih in institucionalnih vlog. Anna Wittreich je vodila organizacijo kulturnih, športnih in enogastronomskih prireditev v mestu in ne samo, za različna podjetja kot podjetje Velica Barcola v Grinjanu, podejtje Concerti Trieste, One Ocean Foundation, Wunderkammer Trieste, Associazione Goffredo de Banfield, Studio Gasperini, Associazione A.B.C. Burlo, enoteka Bischoff, povezana danes tudi s Caffè Tommaseo.«

Anna Wittreich, tržačanka, ima 41 let in je trenutno tudi podpredsednica tržaškega Confcommercio Giovani in svetnik Terziaria donna – Confcommercio Trieste.

Pizziga zaključuje:

»Verjamemo, da je Anna idealna oseba, za boljše skupno delovanje našega teritorija z našim mestom, ter za ustvarjanje kritične komercialne mase, ki bo koristna vsem, ki želijo skupaj promovirati Kras, Istro in Trst po svetu.«

Imenovanje nove članice upravnega odbora je bilo hitro opravljeno po odstopu Jessice Štoka. 21. člen statuta lokalne akcijske skupine navaja: “Če med poslovnim letom preneha funkcija enemu ali več članov upravnega sveta, se izvaja 2386. člen Civilnega zakonika z obvezo, da se nadomestijo člani upravnega sveta, ki jim je prenehala funkcija, najkasneje v roku 30 dni od prenehanja funkcije ali odpovedi”.

(slika Ⓒ R. Cavicchi)

Razpis LAS-a o zapuščenih zemljiščih podaljšan do 28. februarja 2019

Vigne in Carso

Rok za oddajo prošenj na razpis LAS Krasa z naslovom “Reorganizacija zemljišč s prenosom najboljših praks” (“Risistemazione fondiaria tramite trasferimento di best practice”) je podaljšan do 28. februarja 2019 

KAKO SE PRIJAVITI NA RAZPIS ZA DOSTOP DO INVESTICIJE 

Postopek za predstavitev prijav je tehničen in zapleten. Za to so na razpolago za posvetovanje in pomoč Centi za kmetijsko pomoč (CAA) ter kmetijski sindikati. Podrobnosti za predstavitev prijave so navedene v razpisu in je vaša odgovornost navedena v obvestilu in vaša odgovornost je, da to veste: preberi razpispriloga Apriloga Bpriloga C in Model za izračun naložbe. 

DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU: POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

Komu je namenjen razpis? 

  • Razpis je naslovljen (člen 8) posameznim in združenim kmetijam, ki so lahko organizirane skupaj v formalni obliki, dejavne v primarni proizvodnji kmetijskih izdelkov in registrirane v registru Gospodarske zbornice (CCIAA). 

Kje mora biti zemljišče? 

Kakšen je največji možen prispevek v naravi (contributo in natura), ki ga lahko vključim v projekt? 

  • Priloga B, člen 2. odstavek 2: javna podpora projekta, ki vključuje prispevek v naravi, ne sme presegati skupnih upravičenih stroškov, razen zneska prispevka v naravi, ob dokončanju projekta. Naj omenimo, da ko govorimo o prispevkih v naravi, govorimo o lastnem delu kmeta, ki ima na razpolago, za obnovo zemljišča. Primer: če stroški celotnega projekta znašajo 40.000 eurov plus DDV, od katerih 20.000 eurov plus DDV  plačljivi, preostali del pa prispevki v naravi, bo naložba znašala 20.000 eurov. Ča pa imamo vedno skupne stroške 40.000 eurov plus DDV, od katerih pa je 30.000 eurov prispevkov v naravi in preostalih 10.000 eurov plačljivih računov, bo največje financiranje znašalo 10.000 eurov. 

Pri poročilu ob koncu del, potrebujem vse račune? 

  • Da, kot pravi člen 9 v prilogi B: da bi upravičili stroške, ki zajemajo financiranje, je potrebno predstaviti zaključni metrični izračun z vsemi računi opravljenih del. 

Imam zemljišče, ki ne uporabljam. Lahko ga uporabim, da ga spremenim v kmetijsko zemljišče? 

  • Seveda. Par primerov: lahko pride v poštev zemljišče, kjer raste trava. Ali pa če imate na terenu trte ali oljke v očitnem stanju zanemarjenja ali pa opustitve. 

Kdaj lahko začnem pripravljati zemljišče? 

  • Če imate vsa potrebna dovoljenja za opravljanje del, lahko delo začnete od dne, ko ste poslali prošnjo preko PEC na naslednji naslov: galcarso@pec.it 

PODROBNOSTI O RAZPISU: DOKUMENTI IN OSTALE INFORMACIJE
– Prenos razpisapriloga Apriloga Bpriloga C in Model za izračun investicije
– Poglej področje pristojnosti LASa: na tem področju so zemljišča, ki so predmet razpisa
– Kontaktiraj LAS: piši na info@galcarso.eu in ti bomo odgovorili v 5-ih delovnih dneh. Ali pa obišči nas tako, da se dogovorimo za sestanek vedno preko maila info@galcarso.eu

Pogovor s Pizzigo na TriestePrima.it

David Pizziga, presidente GAL Carso

TriestePrima.it, ena izmed vodilnih spletnih strani z novicami na tem območju, je objavila intervju s predsednikom LAS Krasa, David Pizziga, ki ga lahko preberete  v nadaljevanju.

»Ideja ustvarjanja odnosov s tistimi, ki živijo na tem območju, predstavlja tisto, kar nam je najbolj drago. Zavezati se na zemljo na kateri živimo je bistvenega pomena, če je resnična želja ta, da bi izboljšali naše vsakdanje življenje.« David Pizziga je predsednik LAS Karsa, ki je eden izmed 2.000-ih LAS-ev v Evropi, ustvarjenih pod okriljem uredb Evropske unije. Slogan LAS-a bi lahko zvenil nekako tako »naj ljudje sodelujejo med seboj« , čeprav je misija, za slogani in tehničnimi izrazi registrov, »zgrajena« na konkretni gospodarski pomoči za podeželska območja, ki temelji na evropskih sredstvih.

»Kras ima še posebno slabo rodovitno zemljo in mikroskopske parcele napram ostalim območjem« pravi Pizziga. »Kmetijsko gospodarstvo Krasa (kot celota, ki ga sestavljajo različne težave, vključno z razdrobljenostjo številnih parcel posameznikov, majhna površina zemljišč, pa tudi majhna rodnost tal) je utrpelo industrializacijo kmetijstva (od druge svetovne vojne naprej), kjer delo na Krasu ni bilo več konkurenčno, zemljišča niso bila primerna in strošek končnega kraškega proizvoda bi bil neizogibno precej višji od kmetijskega proizvoda velikih ravnin, kot je padska ravnina ali pa na Madžarskem. Razdrobljenost majhnih parcel in industrializacija, je v zadnjih 60 letih, prinesla do izgube 60% uporabnih kmetijskih površin.«

LAS je odgogovorna za pokrajini Trst in Gorica, ki vključujeta 12 občin. »Sledimo projektom na Tržaškem in Goriškem Krasu do istrskega dela z občinama Dolina in Milje.«

Skoraj 4 milijoni evrov financiranja
»S skupno kmetijsko politiko ima naše območje med evropskim programskim obdobjem 2014-2020 na razpolago 3.700.000 evrov za izboljšanje teritorija, h katerim – dodaja Pizziga – se prištejejo še dodatna sredstva za razvoj iz drugih specifičnih projektov.«  Pizzigo, ki ima na tem ozemlju trdne korenine, skrbi zelo pomembno vprašanje: »Kako postaviti Kras kot eno izmed pomembnejših turističnih destnacij? Kakšne aktivnosti lahko ponudimo turistom med obiskom in bivanjem?.«  Na Krasu obstajajo najboljši deli in fascinantni, podobno kot reportaža manekenke v reviji. »Dober občutek in vsakdanji odnos s Krasom, pripovedovanje, vprašalniki in namensko raziskovanje ter ob koncu obilo podatkov, ki jih danes lahko najdemo na spletu glede na to, da kaj deluje drugod.«  V tržaškem narečju bi lahko rekli »rubar coi oci«. Danes turist ima blaznost, saj se mora odločiti za dopust v kratkem času, kjer ga privlačijo zgodovinski kraji, krajina in tradicija. Hitro se mora odloči, čuti potrebo po zadovoljitvi svoje želje po odkrivanju, isaknju med tisočimi zgodbami po svetu in med ljudmi.

Žajbeljeva kolesarska pot
»Izbrali smo, da damo v ospredje »Žajbeljevo kolesarsko stezo«, katera zajame celoten pogled na Jadransko morje. Na vrhu te poti, če se ozremo vidimo lahko od avstro-ogrskih oblik Trsta do obal in poti, ki se nahajajo v sosednji Sloveniji in na Hrvaškem. Če se ustavimo med potjo ni težko občutiti vonja žajblja, ki se pomeša z vonjem morja. Izza grmov, ki presegajo pečino, se ozemlje odpre: tu je sestavljenka, kateri deli nje so obkroženi z belimi suhimi kamnitimi zidovi, povezanimi z delom čebel. To so deli sestavljenke, ki tvorijo skupaj: sredozemlje, trajnostne vinograde, nekaj paštnov in zdravilnih vrtov, vasi in cerkve, ki izhajajo iz značilnega belega kraškega kamna, pomirjujoče majhne kmetije, kjer kmet namesto strojev še vedno uporablja svoje roke v stiku z zemljo. Pod zemljo, pa se skriva Kras, ki je najbolj raziskovan s strani znanstvenikov: skrivnostni svtet jam in skritih rek. Skeptipiki bi lahko rekli: »Ok, vse to smo že slišali in je bilo povedano že tisočkrat, morda je celo banalno.« Tukaj LAS prevrne napačne percepcije in spremeni odnos, ki ga imamo z našim teritorijem.«

Dva »ključna« razpisa
»Žajbljeva kolesarska pot – pravi Pizziga – ni le »hrbtenica« oz. glavna struktura zanimivega profila. Iz njega štartajo različne stvari: izdelki in storitve za stranke, ki se želijo ustaviti in delati s počasnejšim ritmom, z naravo in z edinstveno identiteto naših krajev. Ko je ta »hrbtenica« prepoznana, je vidna in v najboljšem primeru uporabna, pričakuje, da bo obogatena s predlogi, ki jih ponuja teritorij: naj bo to sprehod z ovcami, dan s pastirjem, degustacija v kleti, izlet z električnim kolesom, odmor v osmici, agriturizmu ali gostilni.« Kako to? »Na razpolago bomo dali naša finančna sredstva, ki bodo na voljo z dvema razpisoma, ki jih bo uporavljajl LAS za javnost: prvi za vzpostavitev mreže izposoje električnih koles, ki bo povezoval tri kontaktne točke na kolesarski poti in drugi razpis pa bo omogočil pri ustvarjanju kolesarskih poti in pešpoti.«

GeoPark Krasa
»S stani dežele Frulanije Julijske Krajne smo dobili nalogo, da razvijemo projekt, ki vrednoti posebne zančilnosti našega teritorija.« Dejansko je 12 občin skupaj, od katerih 6 je slovenskih, ki bodo sodelovale in ustvarile GeoPark. »Marketing, sodelovanje s privatnimi operaterji in, upajmo, rezultati konkretni ter koristni za podjetja, še posebej za tista, ki zanjo okrepiti odnosm med ljudmi in zemljo. V enem stavku: vzpostaviti odnos med naravo in geologijo.« Cilj GeoParka – in torej LASa – je pridobiti priznanje Unesca kot takega. »Moramo biti prepoznavni po vsem svetu.«

Privi razpis za 400.000 evrov
»26. septembra 2018 je dežela objavila na BUR razpis LAS Krasa namenjen izboljšanju zemljišč na našem teritoriju in sicer od celotnega tržaškega in goriškega krasa do istrskih občin Milje in Dolina. Gre za razpis v skupni vrednosti 400.000 €, ki omogoča ponovno obdelavo pozabljenih in zaraščenih kmetijskih zemljišč. Če gledamo na izrazitost Krasa ima ta slabo rodovitno zemljo, ki trpi zaradi mikroskopskih lastnosti in zaradi tega je napram ostalih krajev še posebno šibko območje. Da ne govorimo o porazdelitvi Krasa v zadnjih 60ih letih, katera je povzročila izgubo približno 70% uporabljenih kmetijskih zemljišč ter poleg tega kmetisjke organizacije že vrsto let sprašujejo za javno pomoč. že vrsto let kmetijske organizacije sprašujejo po povačanju kmetijske površine in proizvodnje.. Pomembno je omeniti, da kmetje pričakujejo že nekaj let javno pomoč, saj so že leta 2016 izrazili željo po povečanju proizvodnje. Posmislimo samo na to, da so se v letu 2010 povprečna izkoriščena kmetijska zemljišča na kmetijo povečala za 44% glede na leto 2000, medtem ko na Krasu v istih letih, le za slabih 2%. Iz zgodovinskih potreb kmetijskih organizacij in kmetov ter omenjenih podatkov, je razvidno, da naše ozemlje potebuje vse več obdelovanih kmetijskih površin za boljšo gospodarsko rast našega teritorija.«

Zavezanost v Miljah
Od decembra 2017 LAS se ukvarja z razvojem projekta od dna miljskega turističnega sistema zahvaljujoč sporazumu podpisanim z občino Milje. Delo LASa je bilo to, da vključijo vse operaterje, ki so imeli konkreten porjekt za razvoj ozemlja ali pa so želeli pomagati posameznikom in javnim organom. To je privedlo, s sodelovanjem z združenjem Viaggiare Free, do oblikovanja info točke in turistične bike point točke, kjer ne ponuja le informacije in brošure, ampak lahko turist najame električno kolo ali pa se vstavi za popravit kolo. LAS skupaj z operaterji v tem trenutku sodeluje pri ustvarjanju drugih storitev in izdelkov za turiste, vključno s prenovljeno formulo za dostop do knjižnice Beethoven in novo stezo za električna kolesa, ki povezuje center Milj z miljskimi griči in obalo.

Delo na goriškem
»Začenjamo projekt – nadaljuje predsednik LAS Krasa – ki omogoča, da vključimo kmetijske operaterje in poleg tega lahko razvijemo pravočasno analizo proizvodne zmogljivosti ozemlja od danes za naslednjih 20 let, koristno pojasnimo možnosti zasebnih naložb med razpoložljivimi kmetijskimi zemljiščmi in omejitvami.« Projekt, ustvarjen v sodelovanju z omrežje kmetij “Kraška Gmajna«, občino Doberdob in Gospodarsko zbornico Julijske Krajine ima poseben pomen, ker je »pilot«  projekt za celoten Kras. Ta želi našemu teritoriju omogočiti, teoretično in ideološko razpravo o pomembnosti vlaganja v Kras ter želi prispevati k ozaveščanju naših kmetijskih proizvajalcev oziroma o njihovem poslanstvu in zmogljivosti.

LAS sledi MIT-ju iz Bostona
To poletje se je LAS registriral kot »hub« oziroma lokano središče v svetovni mreži »Presencing Institute« od MIT v Bostonu. »Cilj – pravi Pizziga – je usposobiti, s pomočjo brezplačnega spletnega tečaja U LAB iz MIT-ja, vrsto »leaderjev« . LAS misli na »leaderje«  v smislu mentorjev (coach), ki lahko pomoagajo ozemlju, da izrazi nove ideje in izdelke, prenovo institucij in novo zavest o pruhodnosti Krasa, Istre in Trsta. Lokalno središče U LAB-a je logična posledica metodologije, ki jo do danes uporablja LAS: javna sredstva sledijo projektom, ki so jih predstavili podjetniki in njihova zanova temelji na resničnih potrebah, ne pa na načrtovanih abstrktnih razpravah. Imeti moramo pogled na naš teritorij s pomočjo zunanjih vizij. Opazovati ostale, da razumemo sebe oziroma naš dom. Morda je »zaprtje», ki ga Kras včasih kaže, povzroči nezaupanje do tistih, ki želijo stopiti v kontakt z »našimi» kraji in predlagajo ali pa svetujejo kako in kdaj ustvariti idejo. Živimo v obdobju v katerem vedno več ljudi obišče periferijo »Cesarstva», kjer ga privlači edinstvenost naše krajine, zgodovine in naših posebnosti. Če delamo skupaj je lahko »briškola», ki jo lahko igramo na začetku igre in dokažemo tistim, ki sedijo pred nami in nas opazujejo, da igramo zares.»

Intervju v italijanščini si lahko preberete tukaj.

Se spomniš tvojega zapuščenega zemljišča? Z novim razpisom LAS-a lahko ponovno zaživi!

Kras, Carso, Karst!

Danes je Dežela objavila na BUR (#39, 26.9.2018) razpis namenjen izboljšanju zemljišč na našem teritoriju LASa in sicer od celotnega tržaškega in goriškega krasa do istrskih občin Milje in Dolina. Vsi, ki imajo interes izboljšati zapuščena zemljišča, katera so lahko v najemu ali pa lastna, bodo lahko izkoristili do 20.000 evrov javnega financiranja za posamezno predstavljeno prijavo na razpis. Zahtevana investicija v razpisu je lahko sestavljena za 50% javnih sredstev; preostalih 50% pa jo upraviči z gotovino ali z lastnim delom kmet za ponovno ureditev in uporabo zemljišča.

Razpis z naslovom “Reorganizacija zemljišč s prenosom najboljših praks” (“Risistemazione fondiaria tramite trasferimento di best practice”) je prvi objavljen ukrep Lokalne razvojne strategije 2014-2020, ki jo je potrdila Dežela Fjk decembra 2016.

UPRAVIČENCI RAZPISA
Posamezne ali povezane kmetije, organizirane tudi skupaj v fromalni obliki, ki delujejo na prodročju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.

KAJ SE LAHKO FINANCIRA
Možne operacije vključujejo uresničevanje naložb za prenovo nepremičnin, ki vsebujejo naslednje dejavnosti:
– reorganizacija zemljišč tudi z mletjem kamna
– obnova organskih snovi s sredstvi za izboljšanje tal naravnega izvora;
– ograjenje in predelava zemljišč z uporabo lokalnega materiala in naravnega izvora v kombinaciji z uveljavljenimi tehnologijami;
– reorganizacija elementov pokrajine (živa meja, suhi zidki, čiščenje suhih zidkov), ki so prisotni in so povezani z uporabo sklada, ki je predmet ukrepa.

KAKO SE PRIJAVITI NA RAZPIS
Razpis predvideva predstavitev prijav do 27. decembra 2018. Postopek za predstavitev prijav je tehničen in zapleten. Za to so na razpolago za posvetovanje in pomoč Centi za kmetijsko pomoč (CAA) ter kmetijski sindakati. Podrobnosti za predstavitev prijave so navedene v razpisu in je vaša odgovornost navedena v obvestilu in vaša odgovornost je, da to veste: preberi razpis, priloga A, priloga B, priloga C in Model za izračun naložbe.

DOGODKI V ŽIVO, DA IZVEDETE KAJ VEČ
LAS organizira tri dogodke, da odgovori na vaša vprašanja in pojasni dvome razpisa. Se dobimo v:
– ponedeljek 1. oktobra ob 19 v dvorani ZKB na Opčinah (ulica del Ricreatorio 2)
– ponedeljek 8. oktobra od 17 do 19 na kmetiji Castelvecchio, Castelnuovo 2, Sagrado (Gorica)
– ponedeljek 15. oktobra od 17 do 19 v občinski dvorani Občine Dolina, Dolina 270.

PODROBNOSTI O RAZPISU
Prenos razpisa, priloga A, priloga B, priloga C in Model za izračun investicije
– Poglej področje pristojnosti LASa: na tem področju so zemljišča, ki so predmet razpisa
– Kontaktiraj LAS: piši na info@galcarso.eu in ti bomo odgovorili v 5-ih delovnih dneh. Ali pa obišči nas tako, da se dogovorimo za sestanek vedno preko maila info@galcarso.eu

 

Nov izdelek za Milje: »E-bike & wine po istrskih gričih«

Milje ima nov produkt za turiste, ki obiščejo naš teritorij. Izdelek zajema kolesarsko turo po gričih nad Miljami, ki sta ga uresničila LAS Kras in Viaggiare Free, realiziran pod mandatom občine Milje.

Iz nove infopoint in bikepoint točke v Miljah, si lahko izposodite električno kolo in privoščite čudovit izlet na miljske griče obdane z vinogradi, oljčnimi nasadi ter s prekrasnim pogledom na Jadransko morje. Za bogatejšo izkušnjo lahko obiščete dve pomembni kmetiji okolice in okusite njihove izdelke kot so olje, vino, mesni narezki… Če pa želite, lahko vas pospremi izkušen vodič skupine turističnih kolesarskih vodnikov Viaggiare Free. Oglejte si posnetek nepozabnega doživetja:

RAZVOJ TURISTIČNEGA SISTEMA V MILJAH
Občina Milje je pooblastila LAS Kras, da razvije turistično promocjo svojega ozemlja. Da bi to naredili, je LAS predlagal operaterjem naj oblikujejo konkretne projekte, ki jih razvijejo skupaj z LAS-om in jih delijo z drugimi operaterji ter javnimi organi. Produkt »e-bike & wine« posnet v videu, je bil ustvarjen z namenom razvoja miljskega turističnega sistema in razširiti ponudbo »must do« za vse turiste, ki nas obiščejo.

tour MiljeKONTAKTI ZA NAJEME E-KOLES V MILJAH IN ZA KOLESARSKO TURO PO MILJSKIH GRIČIH
*** e-mail: valdi@viaggiareslow.it
*** telefon: (0039) 370 360 8319

Tečaj leadershipa iz MIT Boston v sodelovanje z LASom Kras

U LAB

Usvoji novo orodje za vodenje inovacij na brezplačnem tečaju “U LAB”, ki ga organizira MIT iz Bostona.

KAJ JE U LAB 
· Presencing Institut MIT-a iz Bostona je v zadnjih letih razvil Theory U, to je konkreten pristop, koristen za inovacije družbe na globalni in lokalni ravni.
· Theory U predlaga metode za podporo razvoju novih prototipov iz podjetniških in družbenih idej od spodaj navzgor (bottom up). Ponuja orodja za soustvarjanje med posamezniki, podjetji in javnimi upravami.
· Te dni, že tretje leto zapored, štarta “U Lab”. Tečaj temelji na Theory U, ki ima mrežo več sto hub-ov, na tisoče študentov in moderatorjev na vseh celinah.

DOSTOP DO TEČAJA IN DOGODKOV 
Tečaj je brezplačen, dostopen na spletu in predvideva tudi vaje in delavnice z drugimi prijavljenimi v živo. Traja od septembra do polovice decembra in zahteva približno 4 ure aktivnosti tedensko.

GLOBALNO POTOVANJE, KI ZAJEMA KRAS, ISTRO IN TRST 
Na našem teritoriju LAS Kras spodbuja udeležbo na tečaju. Poleg tega bo LAS olajšal in dejansko gostil praktični in skupinski del dejavnosti na Tržaškem. Tudi združenje Joseph promovira tečaj in bo praktično podprlo nekatere naše vsebine o senzorični vzgoji in pripovedovanju zgodb (storytelling).

PREBERI VEČ… 
· Sheda lekcija 0 na EdX, platforma za usposabljanje
· Sheda predstavitev tečaja na Edx 

KJE IN KDAJ V ŽIVO 
Prvo srečanje bo ob dogodku, ki ga bomo spremljali v živo (streaming iz Bostona): v četrtek, 20. septembra od 15.45 do 18.00, v Laby, via Cicerone 4, Trst.

STOPI V STIK Z NAMI 
Želiš izvedeti več in vstopiti v primorsko skupino? Kontaktna oseba: Enrico Maria Milič, milic@galcarso.eu (p.s. hvala Tanji Coretti, ki je pomagala pri prevodu)

Ta konec tedna na Krasu se bo mudilo 100 turističnih operaterjev s celega sveta

Visitatori da Antonič a Ceroglie
Ta konec tedna se bo po Krasu sprehajalo 100 profesionalnih turističnih operaterjev, ki bodo srečali naše proizvajalce in bodo stopili v stik za našim naravnim ter kulturnim bogastvom.

Zahvale gredo PromoTurismoFvg-ju, ki organizira od 6. do 10. Junija šesto izvedbo deželnega turističnega trga, tako imenovanim “BuyFVG”. LAS Kras ima nalogo, da pri tem, skupaj s PromoTurismoFvg in projektom “Strade del Vino e dei Sapori” organizira nepozabna doživetja za naše goste.

Pospremili bomo naše goste na Kras in po skupinah bodo prišli v stik z raznimini izkušnjami in lokacijami. Sledi program:

– četrtek 7. junij, na vinski kmetiji Rubijski Grad pri Sovodnjah ob Soči. Spoznali bodo Natašo Černic in vina, ki prideluje na domačiji. Poleg tega bodo prišli v kontakt še z ostalimi turitičnimi proizvodi, kot na primer vodeni ogledi v kleti, vodene ture s kolesi in športni dogodki na Krasu.

– petek 8. junij, prva izkušnja za naše goste bo “sprehod s pastirjem” in z istro-kraškimi ovcami kmetije Antonič v Cerovljah (Devin Nabrežina). Druga izkušnja bo v kmečki domačiji Bajta v Saležu (Zgonik), kjer bodo spoznali kraške pojave ter proizvodnjo vina in slanin.

– sobota 8. junij, goste bomo pospremili na ribiško ladjo ‘Laudamar’, kjer bodo spoznali Zaliv, miramarski grad, Kras Trst in pridelovanje klapavic v Trstu. Kdor želi bo lahko zaplaval v čistem morju pred miramarskim gradom. Kosilo bo v agriturizmu Ostrouška, v Zagracu (Repen).

Naši gosti, ki se bodo ta konec tedna mudili po Krasu, prihajajo iz 25 držav, in sicer iz Austrije, Belgije, Kanade, Hrvaške, Estonije, Finske, Francije, Nemčije, Velike Britanije, Islandije, Italia, Kazahstana, Latvije, Norveške, Holandske, Polske, Češke, Rusije, Slovaške, Špaije, Švedske, Švice, Ukrajine, Madžarske in iz Združenih Držav Amerike.

26. maja 2018: Open Day po Alpe Adria Trail!

Schermata 2018-05-18 alle 16.00.18

Vabimo vas na otvoritveno slovesnost ob odprtju turistične sezone po poti Alpe Adria Trail. Ekskurzija bo potekala po območju med Jamljami in Sesljanom, vzdolž zadnjega dela 33. etape poti. Med sprehodom bomo doživljali užitek in stik z naravo in sproti spoznavali kraške tradicije, zgodovino in enogastronomijo.
Sprehod je primeren za vse. Brezplačna udeležba.
PROGRAM
od 8.45 dalje: zbirališče pred sedežem društva “KREMENJAK” (ulica prvega maja 20 – Jamlje), zbiranje prijav in razdeljevanje materiala.
9.30: slovesnost
9.45: začetek ekskurzije v spremstvu naravoslovnega vodiča AIGAE
približno 10.30: postanek (30 minut) pri spomeniku 65. pehote skupaj z zgodovinsko-kulturno skupino “Grigioverdi del Carso” in malica s tipičnimi dobrotami.
približno 12.00: postanek (30 minuti) v Ribiškem naselju in kratek vodeni ogled paleontološkega najdišča (zadruga Gemina)
približno 13.15: prihod v devinski grad in kratki sprehod po parku gradu, kjer bomo skupaj nazdravili
približno 14.30: prihod v informacijski center Sesljana. Kosilo
od 15.30 do 18.00: povratek z avtobusom v Jamlje

KAKO SE UDELEŽITI
zaželjena je prijava na e-mail info.sistiana@promoturismo.fvg.it ali na telefonsko številko +39 040 299166

KAKO SE PRIDE V JAMLJE
po avtocesti A4 izhod “Monfalcone Est”, potem pa treba slediti smerokazu za Gorico do Jamelj (3 km pred cestninsko postajo)

KORISTNE INFORMACIJE
Itinerarij: oznake AAT na pešpoteh CAI in delno po stranskih cestah
Višinska razlika tal: ni znatna
Trajanje sprehoda: 3 ure in 15 minut hoje, 5 ur s postanki
Parkirišča: pred sedežem društva “KREMENJAK” in vzdolž cest v Jamljah (prosimo vas, da spoštujete pravila cestnega prometa)
Priporočamo ustrezna oblačila in obutev primerno za hojo. Prinesite s seboj dovolj vode in eventuelno zemljevid “Tabacco 047”.
Avtobus iz Sesljana v Jamlje (51 mest) vozil bo vsakih 30 minut od 15.30 do 18.00
Sprehod bo potekal v katerih koli vremenskih razmerah z mogočimi spremembami originalnega programa. V primeru izrazito neugodnih vremenskih razmer , sporočilo o odpovedi dogodka bo objavljeno na spletni strani www.alpe-adria-trail.com dan pred ekskurzijo.
Udeležba ekskurzije je brezplačna in vključuje vstop v devinski grad in v paleontološko najdišče, jedi, pijače in prevoz z avtobusom. Na začetku sprehoda bomo razdelili udeležencem ruto in broško, kateri bosta veljali za vstopnici v devinski grad in v paleontološko najdišče.

SPOMINJAMO VAS DA
• Vsi vpisani se udeležijo pod lastno odgovornostjo. Organizacija dogodka ne odgovarja za nesreče, nezgode ali izginotja stvari. Otroci pod 12 let se lahko udeležijo samo, če jih spremlja odrasla oseba.
• Prosili bi vas, da odložite smeti v smetnjake. Če pa ti niso prisotni, prosimo vas, da jih obdržite do prihoda.
• Uradna organizacija dogodka: PromoTurismoFVG

NADALJNE INFORMACIJE
PromoTurismoFVG
Villa Chiozza – via Carso, 3
33052 Cervignano del Friuli (UD)
tel. +39 0431 387111
info@promoturismo.fvg.it
www.turismofvg.it
www.alpe-adria-trail.com

V sodelovanju z
LAS Kras – GAL Carso
Občina Doberdob
Občina Devin Nabrežina