Projekti

projektiV okviru svojih pristojnosti LAS Kras Carso zasleduje cilje in politiko, ki bodo spodbujali integriran razvoj različnih ekonomskih, socialnih in političnih stvarnosti, ki so prisotne na območju, ter razvijali notranji potencial podeželskega prebivalstva, prisotnega na območju.

 

MASTERPLAN KRASA

Trte+kraski+breg1»Masterplan Krasa« sestavlja strateški dokument, v katerem so na podlagi poglobljene analize območja Tržaške pokrajine, ki temelji na statističnih podatkih in predvsem na trudu tistih, ki na območju živijo in delajo, ugotovljene smernice razvoja, ki jim je treba slediti v bližnji prihodnosti, ter v katerem je določen referenčni finančni okvir za njihovo izvedbo.

 

POVEZANI DOKUMENTI:

Masterplan – kratka predstavitev (PDF; 103kB)
Masterplan – predstavitev (PDF; 360kB)
Masterplan – Powerpoint predstavitev (PPT; 5.3MB)

PROJEKT OBNOVITVE OBMOČJA »BIVŠEGA BEGUNSKEGA NASELJE PADRIČE«

Padrice1Cilj predhodne študije izvedljivosti prekvalificiranja območja Padrič »Bivše begunsko naselje« je ugotoviti in določiti potrebe območja in lokalnega prebivalstva, krajevne zmožnosti ter možne naselitvene okvire za trajnostni ekonomski razvoj, vezan na IZVEDBO TRAJNOSTNEGA EKOLOŠKEGA VEČFUNKCIONALNEGA CENTRA.

POVEZANI DOKUMENTI:

Predstavitev projekta Padriče (PDF; 1.8MB)
Študija izvedljivosti projekta Padriče (PDF; 5.3MB)